Oslo

Oslo Arbeiderparti vil flytte NRK til Tøyen

Marius Sjømæling (f.v.) i Grünerløkka Ap, leder Frode Jacobsen i Oslo Ap, leder for byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen, Dag Bayegan-Harlem i Aps bystyregruppe og og Line Oma fra Gamle Oslo Ap er enige om at NRK bør flytte til nye lokaler på Tøyen.

Oslo Arbeiderparti foreslår parkeringsplassen ved Munchmuseet på Tøyen som aktuell tomt hvis NRK skal flytte fra Marienlyst.

  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

– Et nytt NRK på Tøyen vil være viktig for den videre utviklingen av området. Samtidig kan det bygges boliger på Marienlyst. På den måten har plasseringen av NRK betydning for hele byen, sier Frode Jacobsen, som er leder i Oslo Arbeiderparti (Ap).

Tøyen er i kraftig utvikling, men hva som skal skje ved parkeringsplassen utenfor Munchmuseet er fortsatt usikkert. Selve museet flytter til Bjørvika i 2019.

Hvis NRK får solgt Marienlyst og dermed klarer å finansiere et nytt hovedkontor, håper de å flytte 2000 ansatte i løpet av 5–10 år.

– Å flytte til Tøyen vil skape mangfold og gi området merverdi. Det skal gi noe tilbake til dem som bor her. Grøntarealene skal fortsatt være åpne, og lokalbefolkningen skal ha glede av NRK, sier Victoria Marie Evensen, som er leder av byutviklingskomiteen.

  • Bakgrunn: NRK skal flytte fra Marienlyst
Frode Jacobsen, Oslo Ap.

NRK-lokaler til glede for befolkningen

Blant annet foreslår Oslo Ap at NRK på Tøyen kan etablere en kantine som er åpen for publikum, et mediesenter til bruk for skoleklasser, en scene og kanskje til og med en idrettshall.

– Det er viktig at ikke NRK blir en borg mot resten av området, sier Line Oma, som er leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Videre argumenterer Ap-politikerne med at flytting til Tøyen vil sørge for mange prestisjearbeidsplasser i området. Dessuten blir det kortere vei til T-banen enn de har i dag.

– Ikke minst får NRK et moderne kringkastingshus, sier Jacobsen.

Trenger mindre plass enn i dag

NRK ønsker å flytte fordi dagens lokaler er altfor store og umoderne. Av 120.000 kvadratmeter på Marienlyst, skal NRK ned til ca. 50.000.

– På Marienlyst har de også mye plass til lastebiler og utstyr som ikke nødvendigvis må lagres midt i byen, sier Jacobsen.

Videre legger Oslo Ap vekt på at et nytt NRK må komme flere deler av film- og TV-bransjen til gode, for eksempel med utleiemuligheter.

– Men det er NRKs behov som blir avgjørende, og vi må ha et langt perspektiv på dette. Hvordan et moderne mediehus ser ut om ti år, er det vel ingen som vet i dag, sier Jacobsen.

Høyre: NRK bør til Groruddalen

I Oslo Høyre blir Arbeiderpartiets forslag møtt med skepsis.

– Vi mener NRK kan være en viktig brikke i utbyggingen av Hovinbyen. De kan spille en positiv rolle i Groruddalen. Det er viktig å få på plass noen store aktører i de nye områdene i Oslo, sier Pia Farstad von Hall, som er fraksjonsleder i byutviklingskomiteen i bystyret.

Hovinbyen strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Kommunen har store utbyggingsplaner for området. De ønsker at Hovinbyen skal knytte sentrum og Groruddalen tettere sammen.

Oslo Høyre ønsker at Tøyen-tomten brukes til å bygge et vitensenter, slik det ble foreslått av Høyre, Venstre og KrF i det forrige Oslo-byrådet.

Saken fortsetter under bildet.

Kringkastingshuset ble tegnet av Nils Holter og påbegynt i 1938.

MDG vil ha folkebad og flerbrukshall

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) synes Hovinbyen er en bedre løsning enn Tøyen. De mener det er viktigere at Tøyen får på plass en flerbrukshall.

– Man burde kanskje se på om det er andre bydeler enn Tøyen som kan ha nytte av store statlige institusjoner. Alt trenger ikke havne i sentrum, sier leder Harald Nissen i Oslo MDG.

Leder Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV synes det er interessant med alle forslag som kan gjøre det bedre å bo på Tøyen.

– Kunnskapsarbeidsplasser som NRK kommer med, er bra for området. Det viktigste nå er likevel å få gjennomført det som allerede er vedtatt for området, sier Eidsvoll.

SV er spesielt opptatt av at grøntområdene ivaretas, at det bygges en flerbrukshall, et nytt og større folkebad, samt et veksthus i tilknytning til Botanisk hage.

Tar ikke stilling til flytting ennå

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen minner om at styret i NRK foreløpig bare har vedtatt å undersøke mulighetene for å selge Marienlyst. Hensikten er å sikre finansieringen av et nytt bygg.

Thor Gjermund Eriksen.

– Dette er ikke første gangen jeg hører Tøyen bli foreslått. Det er fint med engasjement rundt hvor NRK skal være, men vi tenker ikke på det ennå. Først må vi vite om vi har økonomi til å gjennomføre et slikt prosjekt, sier Eriksen.

I tillegg til Tøyen-forslaget, kjenner Eriksen til at eiendomsutviklere på eget initiativ har vurdert mulighetene for å etablere NRK på Ulven i Hovinbyen og på Filipstad.

– Jeg er oppatt av at stedet er attraktivt for publikum og at vi kan bidra til byen, men jeg tror vi må være innstilt på at det tar tid å sikre grunnlaget for flytting, sier Eriksen.

Les mer om

  1. NRK
  2. Oslopolitikken
  3. Byutvikling
  4. Medier
  5. TV