Barneombudet har kartlagt 48 ungdommer som har vært i fengsel. Dette er fellestrekkene.

– Alle sakene var en varslet katastrofe, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen er ett av to steder hvor barn i utgangspunktet skal sone eller sitte i varetekt. Her havner de mange vil omtale som Norges farligste barn. Da Barneombudet skulle kartlegge barna som blir plassert i fengsel, fant de flere fellestrekk.

Når et barn havner i fengsel, så skal det være siste utvei. Det forutsetter at man har prøvd alle andre alternativer først.

Barneombudet har gått gjennom straffesaker der barn enten ble plassert i varetekt eller sonet i fengsel. Funnene viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger.

Les hele saken med abonnement