Delte meninger i Rødt Oslo før Lan Marie Bergs skjebne diskuteres

Rødt Oslo samler seg torsdag kveld for å diskutere mistillitsspørsmålet mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Partiet er splittet i spørsmålet.

Rødt i Oslo vil få innspill fra lokallagene torsdag kveld om mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Ledelsen i Rødt i Oslo samler torsdag kveld lokallagslederne i bydelene til lagstyremøte.

På sakskartet står de store overskridelsene på Oslos nye vannforsyningsprosjekt og fremtiden til ansvarlig byråd Lan Marie Berg.

Frp og Bompengepartiet (FNB) har fremmet mistillitsforslag mot Berg. Sp og de borgerlig partiene har ikke avvist at de vil støtte forslaget. Dermed ligger trolig Bergs skjebne i Rødts hender. Partiet reddet henne fra et mistillitsforslag før jul. Spørsmålet er om de vil gjøre det igjen.

– Dette er en vanskelig sak. Vi har diskutert den internt i lokallaget, og vi har delte synspunkter, sier leder i Rødt Alna, Arne Herman Rolijordet, til Aftenposten.

Også i Rødt Grorud er det delte meninger, sier bydelslagsleder Shahla Sultani.

– Noen er veldig for, noen er veldig mot og noen er usikre. Det er ikke en lett avgjørelse, sier hun til Aftenposten.

Hun sier Rødt i Oslo har satt i gang en prosess der alle medlemmer skal få mulighet til å si sin mening om saken.

Hun sier hun personlig mener Lan Marie Berg burde ha informert bystyret om overskridelsene tidligere.

– Helt åpent

Rolijordet mener det fremdeles er helt åpent hvilken avgjørelse Rødt vil falle ned på når det gjelder mistillitsspørsmålet.

Flere bydelsslag sier til Aftenposten at de ennå ikke har diskutert eller rukket å ta stilling til spørsmålet. Flere ønsker ikke å kommentere saken. Andre sier de ikke ønsker å ta stilling til spørsmålet.

–Som et lokallag har vi ikke mulighet til å sette oss inn i saken på en veldig grundig måte, og da har vi ikke lyst til å ta et klart standpunkt. Vi overlater det til Oslo Rødt og bystyregruppen, sier leder i Rødt Østensjø, Jorun M. Gulbrandsen.

Bystyregruppen bestemmer

Lagstyret som møtes i kveld, er ikke et besluttende organ, men har en rådgivende funksjon. Det er heller ikke lagt opp til at det skal fattes noe vedtak, selv om signalene fra lokallagslederne vil være sentrale.

– Det er ingenting som kommer til å bli avgjort på møtet i kveld, saken vil bare bli diskutert, skriver bystyrerepresentant Sofia Rana i en SMS til Aftenposten.

Til syvende og sist er det bystyregruppen til Rødt som skal ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt Berg har tillit eller ikke. Det gjør de i samspill med styret i Oslo Rødt.

Sentrale profiler som Seher Aydar, partiets 2.-kandidat på stortingslisten, vil ikke uttale seg i saken.

– Det er Rødt Oslo som kommer til å ta avgjørelsen i saken. Så jeg er ikke en del av den prosessen siden jeg hverken sitter i bystyret eller oslostyret, skriver Seher Aydar i en SMS til Aftenposten.

Mistillit for andre gang

Mistillitsforslaget som Frp fremmet onsdag, er det andre mot Berg på under et år. I desember i fjor ble hun reddet av Rødt og Sp.

«Det er svært kritikkverdig at det først til revidert budsjett kom informasjon om omfanget og alvorligheten av kostnadsoverskridelsen. Bystyret forutsetter å bli holdt løpende informert om viktige saker», skriver Frp i mistillitsforslaget som skal opp til votering 16. juni.

Da Berg ble grillet om kostnadssprekken forrige uke tok hun ingen selvkritikk. Denne uken snudde hun.

Hun uttalte at det at hun i ettertid ser at det kunne vært klokt å be om at det ble innkalt til et lukket møte for å informere bystyret på et tidligere tidspunkt.

– Det er en lærdom jeg vil ta med meg, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg under et møte i finansutvalget tirsdag ettermiddag.

Ikke fredet

Før Berg ble grillet i saken gjorde gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre Eivor Evenrud, det klart at Berg ikke var fredet.

– Ingen byråd er noen gang fredet, og vi har like forventninger til enhver byråd og hvordan de håndterer sitt verv, sa Evenrud til Aftenposten.

Etter høringen ba Rødt om innsyn i flere dokumenter de mente manglet under høringen. Evenrud gjorde det klart at de ikke ville konkludere før de hadde fått satt seg inn i disse dokumentene som blant annet handler om styringsdialogen mellom politisk ledelse og ledelsen for vannprosjektet.

Berg skriver i en e-post til Aftenposten at bystyret før høringen fikk oversendt over 80 dokumenter om selve kostnadsøkningen, og at byrådsavdelingen i dag har sendt over 178 nye dokumenter som viser hvordan avdelingen har styrt etaten og gjennomføringen av prosjektet.

– Jeg har stor forståelse for at Rødt ønsker å sette seg grundig inn i saken. Og det er bra at Rødt etterspør flere dokumenter. Jeg føler meg trygg på at dette viser at jeg har god styring av etaten og prosjektet, skriver Berg.

Hun sier den store kostnadsøkningen på 5,2 milliarder kroner skyldes uforutsette endringer i markedet som det ikke var mulig å forutse.

Rødts gruppeleder i Oslo Eivor Evenrud vil informere bydelslederne om mistillitssaken og be om råd torsdag kveld.

MDG: – Mistillit mot Berg betyr mistillit mot hele byrådet

MDGs gruppeleder i Oslo Sirin Stav uttalte onsdag at et mistillitsforslag mot Lan Marie Berg må oppfattes som et mistillitsforslag mot hele det rødgrønne byrådet bestående av Ap, SV og MDG.

– Det er ikke opposisjonen som bestemmer hvem som sitter i byrådet. Det gjør byrådspartiene. Vi oppfatter mistillit mot Lan som mistillit mot byrådet, som jo også er den vanlige måten å håndtere denne type mistillit på, skrev Stav i en SMS til VG.

Det fikk Oslo Ap til å rykke ut og fastslå at det kun er byrådsleder Raymond Johansen som kan stille kabinettsspørsmål på vegne av hele byrådet.

– Det er byrådslederen som utpeker byrådene. Et flertall i bystyret kan når som helst bestemme om de ikke har tillit til en enkelt byråd eller til hele byrådet. Det er kun byrådslederen som kan stille kabinettsspørsmål på vegne av byrådet, skriver Frode Jacobsen i en SMS til VG.

Raymond Johansen ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten.

– Jeg tror det er klokt av meg å ikke diskutere saken gjennom mediene, sier Johansen til Aftenposten i en uttalelse formidlet gjennom hans byrådssekretær Kaia Storvik.

Han har tidligere uttalt at han har full tillit til Lan Marie Bergs håndtering av saken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke uttale seg om et mistillitsforslag mot Berg vil innebære mistillit mot hele byrådet.