Oslo

Thereses gate er nødvendig når Oslos nye trikker skal ha bakketrening

En av grunnene til at Sporveien ikke kan utsette sine arbeider i Thereses gate, er at de skal sjekke om Oslos nye trikker takler landets bratteste jernbanestrekning.

Byrådet har ennå ikke bestemt seg for hva som skal skje med Thereses gate, men det finnes planer for ekstrem oppussing.
  • Stein Erik Kirkebøen

Reaksjonene på at Thereses gate skal graves opp to ganger i løpet av tre, fire år har vært mange og sterke. Planen er at Sporveien på nyåret skal sideforskyve trikkeskinnene, mens kommunen skal starte med sin oppgradering i 2019 eller −20. mange mener at de to prosjektene bør samordnes og løses samtidig.

  • Her kan du lese artikkelen som engasjerer mange som mener dette er ikke er imponert over den kommunal vilje og evne til samarbeid og koordinering.

Men så greit er det ikke.

Bakketrening for nye trikker

– Vi er nødt til å utføre arbeider i Thereses gate, og vi må begynne på nyåret, sier informasjonssjef Cato Asperud. Han trøster nabolaget med at Sporveiens arbeider vil være beskjedne.

– Det vil bli mye graving flere steder i byen for å forberede overgangen til de nye trikkene, men i Thereses gate vil inngrepet være relativt beskjedent. Trikken vil kunne gå som normalt i hele perioden. Vi har gjort grunnarbeidene, nå handler det ikke om å grave opp gaten på nytt, men om å sideforskyve sporene for å gjøre plass til nye trikker.

Nei, landets bratteste jernbanestrekning ligger ikke langt oppi fjellheimen, men her, på Gaustadjordet.

Norges bratteste jernbanestrekning.

– Hvorfor er det så viktig å teste de nye trikkene i Thereses gate?

– Det er ikke det, men det er helt avgjørende å vinterteste dem i Gaustadbekkdalen, mellom Universitet og Rikshospitalet. Der er det en bakke som ikke er så lang, men med en stigning på 70 promille er den en av de bratteste jernbanestrekningene i hele landet, så der er vi nødt til å teste ut de nye trikkenes fremkommelighet på vinterføre. To trikker kommer høsten 2019, og de skal testes gjennom vinteren. For at de skal komme til Gaustadbekkdalen, må de kjøre gjennom Thereses gate, sier Asperud.

Krevende kabal

– Det er lenge til høsten 2019, hvorfor skal dere da flytte skinnene allerede til vinteren?

– Fordi dette er ett kort i en omfattende kabal. Som sagt så skal vi gjennomføre arbeider mange steder i byen. Vi må ha en plan, og den sier at arbeidene i Thereses gate må gjøres til vinteren, sier Asperud.

- Nedskaler oppgardering!

Men det virkelig omfattende prosjektet I Thereses gate er oppgraderingen hvor det blant annet legges opp til sykkelfelt på begge sider av veien.

– Meningsløst, mener Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

– Det kan da ikke være behov for sykkelfelt i begge retninger i Thereses gate når Sofies gate, to kvartal bortenfor, skal bli en av byrutene spesielt tilrettelagt for syklister?

Han mener også det er å gå for langt når byrådet vil fjerne parkeringsplasser både i Thereses gate og Sofies gate.

– Det må være mulig for folk som bor i byen å ha bil, mener Solberg som synes byrådet er altfor radikalt og bør nedskalere planene for Thereses gate slik at man kan slippe omregulering og komme fortere i gang.

- Ikke avgjort

– Når det gjelder trikkesporet, som er en mindre operasjon, så forholder vi oss til Sporveien og deres faglige begrunnelse, sier byrådssekretær Anja Bakken Riise (MDG).

Men så er det opprustningen av Thereses gate ...

– Der har vi ennå ikke landet på et endelig vedtak. Før vi gjør det, skal vi blant annet ha en grundig prosess med beboere og næringsdrivende langs gaten. Deretter får vi se hva vi ender på. Men prosessen skal være grundig og kommer til å ta så lang tid at vi ikke rekker å starte opp sammen med Sporveien. Vi vil imidlertid be Bymiljøetaten og Sporveien samarbeide slik at det blir minst mulig dobbeltkjøring, sier Bakken Riise.

Les mer om

  1. Sporveien
  2. Trikk
  3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)