Studenter frykter at Westerdals-navnet skal bli borte

Studenter på Westerdals frykter at skolen blir slått sammen med Høyskolen Kristiania, og at Westerdals-navnet skal bli borte.

Westerdals Oslo ACT har campus på den kreative aksen langs Akerselva.
  • Heidi Anne Johnsen

Nyheten om at Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i Westerdals Oslo ACT, kom som en total overraskelse på studentene.

– Det har vært veldig sterke reaksjoner på skolen i dag, sier Caroline Macri, som går sitt første år på Westerdals tekst-linje.

– Mange er sinte, lei seg og forvirret, mest fordi vi har så mange spørsmål. Alt henger i løse luften, sier hun.

– Vi vil ha Westerdals slik som den er i dag

– Mange frykter at skolen skal bli slått sammen med Høyskolen Kristiania og bli borte. Vi søkte på denne skolen fordi Westerdals er det beste navnet å ha på CV-en når vi skal videre ut i arbeidslivet, sier Macri.

Hvem som eier skolen er ikke så viktig, mener hun, men hun tror at mange av studentene frykter konsekensene av en sammenslåing.

– Vi frykter at vi kan få andre lærere og at pensumet blir endret. Vi er veldig fornøyd med lærerne og ledelsen av skolen slik den er i dag, sier hun.

Forvirringen er stor og spørsmålene mange.

Foreløpig har ikke studentene fått noen informasjon om hvilke konsekvenser et oppkjøp vi føre til for skolen.

– Vi synes det er merkelig at vi som er studenter ikke får informasjon før vi leser om det i media. Først to timer etter at nyheten var ute, fikk vi informasjon på mail fra skolen, sier hun.

– Her blir det opplyst at forhandlingene har vært i gang siden i mars. Det var før vi meldte oss på skolen, legger hun til.

Mindre konkurranse hvis skolene slås sammen

Stian Taknes Eriksen går også første året på Westerdals tekstlinje. Han kjenner begge de to skolene etter at han tidligere har tatt reklame- og merkekommunikasjon på Høyskolen Kristiania.

– De to skolene har styrker på hvert sitt område. Det kan hende at en sammenslåing får med seg det beste fra begge, mener han.

Hans største bekymringen er at skolene skal miste den sunne konkurransen hvis de blir slått sammen.

Studentenes stemme må bli hørt

Olav Event er leder for studentsamfunnet, interesseorganisasjonen til studentene på Westerdals Oslo ACT. Han sitter også som observatør i styret på høyskolen.

– Det er for tidlig å si hva som blir utfallet. Men studentene har mange spørsmål. Nå må vi bare holde dialogen i gang og sørge for at vi blir hørt, sier han, og minner om at det er veldig tidlig i prosessen.

– Jeg vet ikke mer enn det som står i pressemeldingene. Så foreløpig vet vi hverken om skolene skal slås sammen eller hva som i så fall blir navnet på skolen. Men jeg er positiv til prosessen som er satt i gang, sier Event.

Det går mot sammenslåing av de to skolene på sikt

Solfrid Lind, administrerende direktør i Høyskolen Kristiania, har foreløpig få svar å gi studentene.

– Men det går mot en sammenslåing av de to skolene på sikt. Etter hvert må vi finne ut hva vi gjør med navneproblematikken, sier hun.

– Men vi har ingen ambisjoner om å legge ned studietilbud. Kanskje kan vi lage flere tverrfaglige studier når vi får dette på plass, sier hun.

Når det gjelder konkurransesituasjonen mener Lind at det er nok av andre institusjoner å konkurrere mot.

– Vi går inn i dette fordi vi ser at Westerdals fag er komplimentære med våre, og disse to skolene vil utfylle hverandre. Vi ønsker å bygge en sterkere høyskole for studentene og ansatte, sier hun

Hun minner om at det ennå bare foreligger en intensjonsavtale med ambisjon om en avtale om oppkjøp etter forhandlinger på nyåret.