Oslo

Kanonår for blåbær: - insektene har gjort jobben sin

Værguder og bestøvende insekter har gjort en glimrende jobb i år. Marka er blå.

Lavt henger de, og søte er de.
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Journalist

Det er tidlig ennå. Mange har det med å plukke blåbær i august. Men det er fordi de ikke har tatt turen ut i lyngen og sett hvordan bærene henger fullmodne og plukkeklare mange steder.

Aftenpostens korte befaring i en av Markas randsoner søndag formiddag endte med fullt trelitersspann på ganske kort tid. Også av villbringebær var det store mengder å se. Og innimellom fylte vi et nett med 1,2 kilo kantarell og piggsopp.

Eksempel på kombinasjonsmatauk. Det er fort gjort i år.

– Ja, det blir et kjempebra blåbærår, sier Øyvind Stranna Larsen på Kongsberg. Han utga boken «Bærplukkingens gleder» i 2013.

De fullmodne er søtest og sunnest

– Jeg ser at mange plukker allerede, særlig i lavtliggende og sørvendte lier. Men smak på bærene før du begynner å plukke for alvor. Blåbærene er søtere og mer vitaminrike når de er skikkelig modne.

– Hvorfor kommer sesongen så tidlig i år?

– Vi hadde en tidlig blomstring og deretter fint, vekslende vær med nok av både fuktighet og sol. Og så har insektene gjort jobben sin.
Polineringen er helt avgjørende.

– Hvor lenge er det siden det var så bra?

– Vi hadde et kjempeår i 2013 på alle bærslag, sier Stranna Larsen.

Les også

Det beste blåbærsyltetøyet inneholder mye bær og lite sukker: Test av blåbærsyltetøy

Bare blåbær er et dumt uttrykk

Han synes blåbærene er undervurdert blant folk.

– De er så vanlige at de liksom ikke legges vekt på. «Bare blåbær», sier vi, men glemmer at blåbærene er en fantastisk kilde for antioksidanter og bør plukkes mye.

Statistisk sentralbyrå holder rede på det meste, også på nordmenns bærplukkervaner.

Det er en sørgelig statistikk. Mens det i 1997 var 56 prosent av de spurte som oppga å ha vært på bær- eller sopptur i løpet av de siste 12 måneder, hadde tallet i 2014 dalt til 34 prosent.

Kjønnsforskjellen var også markert: Nær fire av ti kvinner, men bare tre av ti menn, hadde vært på sopp- eller bærtur dette året.

Stranna Larsen synes å øyne en positiv tendens i sine egne skogtrakter.

– Jeg synes jeg møter flere ungdommer på bærtur enn jeg gjorde for fem-seks år siden, sier han.

Les mer om

  1. Marka
  2. Friluftsliv