Oslo

Fødekaoset er over

Høsten blir rolig på fødeavdelingen ved Ullevål. Det er ventet 760 færre fødende kvinner.

Mer plass i Oslos fødestuer enn på lenge.
 • Forf>
 • <forf>kristin Kornberg <

Fra september kommer trolig ingen kvinner med rier til å bli avvist.— Det kan vi selvsagt ikke garantere, for antall fødsler kommer i bølger, men sannsynligheten for at noen blir avvist er nokså liten, sier avdelingsoverlege Britt-Ingjerd Nesheim. Den viktigste årsaken til at fødeavdelingen får en roligere høst, er at mange kvinner som har søkt om fødeplass på Ullevål har fått avslag på søknaden.

Ny lovfortolkning

— Etter at Helse- og omsorgsdepartementet laget en ny fortolkning av loven om pasientrettigheter, fikk vi lov til å avvise kvinner som søker om fødeplass tidlig i svangerskapet. Dermed kan vi bedre regulere inntaket av kvinner. Men det ser også ut til at det blir færre fødsler i Oslo nå til høsten, påpeker Nesheim. For når flere kvinner får nei på Ullevål, skulle man tro pågangen ble større ved sykehusene rundt hovedstaden, for eksempel ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Men der venter de færre fødende det neste halvåret, muligens så mye som 100, ifølge assisterende overjordmor Ingrid Sæther. Ved Sykehuset Asker og Bærum venter de imidlertid rundt 20 flere fødende pr. måned denne høsten.

Kan fortsatt søke

Overjordmor på Ullevål, Kristi Hjelle, er svært glad for at høsten blir fredelig. - Oktober ser veldig rolig ut. Hvis noen som skal føde i høst har fått avslag, men fortsatt har lyst å komme til oss, så kan de jo høre om det er plass, råder hun.

Les også

 1. Måtte føde hjemme

 2. - Ikke til å unngå

 3. Fødende lagt på gangen

 4. Frykter fødekrise i sommerferien

 5. Én baby i timen

 6. Fødsler på Ullevål i år

 7. Kraftig økning

 8. Protesterer mot fødekaos

 9. - Må godta å bli avvist

 10. Gravid i Oslo? Kom til oss!

 11. Får ikke flere fødeplasser

 12. Krever flere fødeplasser

 13. Fødende skal få nei i tide

 14. Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

 15. 2000 fødende kvinner avvist

 16. Slapp igjennom