Oslo

Ring 2: Vil fjerne ett bilfelt og erstatte det med trikk

Noen av de mest brukte bussrutene bør erstattes med trikk, mener Oslos kollektivselskaper. Ett kjørefelt i hver retning bør fjernes for biler, til fordel for trikk og sykkel.

Slik kan det bli langs Ring 2 i Oslo i fremtiden. Trikken får egen trasé, bilen får én og syklistene får god plass i et eget felt med rød asfalt på begge sider av veien.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Torsdag presenterte Trikkeprogrammet — et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Ruter, Sporveien og Oslo Vognselskap - hvordan de ser for seg fremtiden for trikk i Oslo.

- Vi er kommet til et vendepunkt hvor vi må ha en bred diskusjon om fremtiden til trikken. Skal Oslo fortsette å være en trikkeby, trenger vi mer kapasitet, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Presentasjonen ble forøvrig gjort på en av de såkalte Italia-trikkene av typen SL-95. Det var en anskaffelse som ikke regnes som vellykket i dag.

Vil ha trikk langs Ring 2

I rapporten foreslår Oslos kollektivselskaper blant annet en egen trikketrasé langs Ring 2 fra Majorstuen via Carl Berners plass til Helsfyr. I rapporten brukes Kirkeveien som eksempel på hva som kan gjøres:

Her har man fjernet ett kjørefelt til fordel for trikken. I tillegg er det blitt plass til et bredt sykkelfelt med rød asfalt. Kirkeveien er en av veiene i Oslo hvor mange syklister føler seg utrygge i dag.

Se video:

Les også

Tør du å sykle forbi på denne smale sykkelveien?

Jenssen understreker at det må flere utredninger til dersom dette skal bli en realitet.

— Trikken bør ha stor plass langs Ring 2, hvor den kan erstatte mye av dagens tunge busstrafikk.

Trikk for buss

Trikk langs Ring 2 er bare ett av flere scenarioer som blir presentert i rapporten, hvor man blant annet ser for seg at mange av de mest populære bussrutene i dag erstattes av trikk.

Det foreslås også en ny trikkelinje fra Nydalen - gjennom St. Hanshaugen og Sagene - ned til Sentrum. Men skal det skje, må det store infrastrukturinvesteringer til. Blant annet må det legges trikkeskinner og strøm på svært trafikkerte Ring 2, for ikke å snakke om å fjerne et kjørefelt for bilistene.

Byråden lover å jobbe for trikk langs Ring 2

— Trikken er et mer populært transportmiddel enn buss, og den har kapasitet til å frakte flere. Det er et godt argument for å satse på trikken, mener miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V). Målet er at trikken skal ta markedsandeler fra bussen, fortsetter byråden.

I fjor hadde trikken en markedsandel på 16 prosent, mens bussen hadde 44. Men mens bussen på mange strekninger har god kapasitet, er kapasiteten på trikken snart sprengt. Særlig i rushtiden i dag er det stappfullt.

Dette kan bli trikkens traseer i fremtiden. Legg merke til den nye trikkelinjen langs Ring 2 og den nye linjen fra Nydalen til sentrum.

Selv om rapporten fra kollektivselskapene og Bymiljøetaten kun er en anbefaling for trikkens fremtid, lover samferdselsbyråden at de skal kjempe for trikk langs Ring 2. — Ved en eventuell ny byrådserklæring fra oss, vil vi kjempe for å følge opp dette. Vi vil prioritere trikk langs Ring 2, sier Melby.

Å fjerne ett kjørefelt håper byråden kan gi en «Smestad-effekt». Da Smestadtunnelen stengte ett kjørefelt i hver retning, sank bilbruken på strekningen over natten.

— Jeg håper det kan få flere til å få øynene opp for kollektivtilbudet som finnes. Vi trenger ikke flere bilfelt, mener byråden.

Skal kjøpe nye trikker

Trikkeprogrammet skal gjøre forarbeidet til innkjøpet av nye trikker til Oslo og sørge for at infrastrukturen er på plass. Direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten mener illustrasjonen er et eksempel på fremtiden.

- Det er et tydelig bilde på den politiske prioriteringen. Om 15 år har privatbilen mindre plass, sier Edvardsen i Bymiljøetaten.

Før det kan bli trikk langs Ring 2, skal det kjøpes inn nye trikker til Oslo. Ifølge et svært usikkert anslag fra Trikkeprogrammet, kan den første trikken være på plass i 2019 eller 2020.

Les også

 1. Trikken skal tilbake til Rosenkrantz' gate

 2. Sporveien: Trikken kan kjøre i Dronning Eufemias gate fra høsten

 3. Kollektivselskapene i Oslo krangler: - Trikkekjøpet forsinket med ett år

Les mer om

 1. Oslo Vognselskap
 2. Ruter
 3. Sporveien
 4. Kollektivtransport
 5. Samferdsel
 6. Trikk