Oslo

Oslo Unge Høyre vil fjerne skriftlig sidemål i skolen

Jenny Clemet von Tetzschner mener nynorsk bør bli en del av norskfaget på linje med gammelnorsk og norrønt.

Jenny Clemet von Tetzschner, leder av Oslo Unge Høyre
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Oslo Ap-nestleder Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam vil at halve pensum i Oslo-skolen skal være på nynorsk. Forslaget er spilt inn til komiteen som jobber med å snekre sammen Oslo Aps kommuneprogram for 2015–2019.

Mens Høyre og Frp rister på hodet, applauderer Norsk Målungdom det de kaller «eit framifrå forslag».

Vil droppe karakter i sidemål

Oslo Unge Høyre avviser forslaget blankt.

— Veldig mange elever sliter med å lese og skrive sitt eget hovedmål, da er det meningsløst at man skal blande inn sidemål. Det kan føre til at enda flere sliter med korrekt rettskrivning, sier Jenny Clemet von Tetzschner, leder av Oslo Unge Høyre.

Hun vil gå i en helt annen retning og tar til orde for å fjerne skriftlig sidemål fra skolen, samt droppe både sidemålskarakter og sidemålseksamen.

Nynorsk, gammelnorsk og norrønt

På den måten vil elevene kunne konsentrere seg fullt ut om sitt hovedmål. Sidemål bør i stedet bli en del av norskfaget på linje med gammelnorsk og norrønt, mener Tetzschner.

— Det er veldig synd hvis kloke hoder og ungdommer som er kjempedyktige blir avskåret fra å komme inn på den videregående skolen, eller det studiet, de ønsker fordi de har en dårlig sidemålskarakter.

Testet ut i 2004-2007

Også Frp-politiker Aina Stenersen, som nå møter som stortingsrepresentant på Oslo-benken, mener forslaget om at halve pensum skal være på nynorsk er håpløst.

Hun viser til en prøveordning fra 2004-2007, hvor ni Oslo-skoler testet ut valgfritt sidemål.

Les evalueringsrapporten her.

Aina Stenersen (Frp).

— Det vi ser er at elevene har gått opp i sine standpunktkarakterer og blitt mer positive til nynorsk. Løsningen er derfor ikke å påtvinge elevene mer sidemål, men la de velge, sier Stenersen.

Mange dropper ut av skolen

Hun mener i likhet med Tetzschner at sidemål kan gå inn i den vanlige norskundervisningen og at karakter og eksamen må droppes.

— I Oslo-skolen har vi et veldig stort problem med mye fravær og mange minoritetsgutter som dropper ut av skolen. Og påtvinge disse elevene enda mer sidemål vil virke helt mot sin hensikt, sier Frp-politikeren.

Applaus fra Norsk Målungdom

Leder i Norsk Målungdom, Karl Peder Mork, er imidlertid godt fornøyd med det han kaller «eit framifrå forslag».

— Det er akkurat slik skolepolitikk vi må ha. Undervisningen i sidemål, som for de fleste i Oslo er nynorsk, er altfor dårlig. Elevene må bli eksponerte for sidemålet sitt jevnlig om vi skal ha håp om å få gode språkbrukere i fremtiden. Mer av lesingen bør således legges utenfor norskfaget, sier han.

- Mange elever i Oslo har et annet morsmål enn norsk. Bør ikke elevene i Oslo få konsentrere seg om hovedmålet sitt?

— Det er helt klart at de som kommer inn i skolen som fremmedspråklige skal få tilpasset undervisningen, men det tjener ikke debatten å skyve de foran seg. Det er slik at de aller fleste elevene i Osloskolen vil kunne lære sidemålet sitt, sier Mork.

Kan fint leve et helt liv uten

Målungdommen mener det er viktig at både sidemålskarakteren og sidemålseksamenen opprettholdes.

Les også:

Les også

- Det er usakleg å hate eit språk

— Karakteren er ikke et mål i seg selv, men et middel. Vi trenger karakterene for å ha noe å strekke oss etter, akkurat som i andre fag.

- Mange elever spør seg om de noen gang får bruk for nynorsk. Får de det?

— Du kan fint leve et helt liv uten å bruke sidemål, men vi lærer om anaerob og aerob trening i gymmen og kvadratrøtter i matematikken. Det er ikke alle som får bruk for det heller.

Twitter: @hannemelling

Les også

  1. Oslo Ap-nestleder vil ha halve pensum på nynorsk

  2. Lærer nynorsk av filosofene

  3. Mållaget bekymret for om prinsessen lærer nynorsk