De skulle bare grave i noen uker. Etter ett år kan naboene snart få fred.

En nabo fikk nytt kontor. Ett barn har levd hele livet med gravearbeid. Naboene merker det når ledningsnettet fornyes. Og det tar tid.

Graving er greit for naboene. Det er når gravemaskinen ikke får tak og det må pigges i fjell det blir ille.

Kanskje er hullet på Sagene byens eldste hull?

I Maridalsveien graver – og pigger - Vann- og avløpsetaten (VAV) med bulder og brak. Foreløpig har den gjort det i halvannet år.

Arbeidet begynte i februar 2015 i krysset Maridalsveien/Thurmanns gate.

– Ifølge planen vi fikk, skulle de være ferdig til påske i fjor. De ble ferdig her på ettervinteren i år. Nå er de i neste kryss. Nå gjenstår bare at de rydder opp etter seg, sier nabo Nils Grønningsæter.

– Det var visst mye mer fjell i grunnen enn de på forhånd hadde trodd. Og det blir det mye bråk og støv av. Men det er vel sånn det er å bo i byen.

Har fjernet rør fra 1870

Arbeidene er en del av et større fornyelsesarbeid i Sagene bydel som vil pågå over flere år. Oslo kommune jobber mye med å å fornye og rehabilitere vann- og avløpsledninger i byen.

De eldste rørene som er blitt fjernet er fra 1870-årene.

– Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger for å sikre en sikker og god vannforsyning i fremtiden, og hindre store vannlekkasjer og ødeleggelser i området. Vi fjerner også utslipp fra avløpsnettet, slik at Akerselva blir enda renere, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler i Vann- og avløpsetaten.

Uventet mye fjell i grunnen

I tillegg til fjellet er det mye rør og ledninger i grunnen og sårbare omgivelser med verneverdige hus langs veien. Derfor har VAV stort sett måttet bruke en mer skånsom – og langsom - metode enn sprengning, nemlig pigging.

­Flere av naboene har fått merke hvordan det kan være.

Måtte flytte praksisen

Mulig det er skånsomt mot grunnen, men fysioterapeut Gunhild Enggrav opplevde ikke metoden som skånsom.

– Nei. Det gikk fint så lenge de gravde. Men da de støtte på fjell og begynte å pigge, ble det helt umulig for meg å drive med psykomotorisk behandling som krever ro. Jeg måtte flytte, og har fått et midlertidig kontor til de er ferdige, sier hun.

Fikk øreklokker

Kitty Knutzen og familien fikk øreklokker.

– Det hjelper jo litt, sier Knutzen som fødte omtrent da anleggsarbeidene begynte. Hun har hatt en bråkete svangerskapspermisjon.

– Og barnet, som nå er 15 måneder, har hele sitt liv levd med graving, pigging – som er det klart verste fordi det bråker så enerverende mye og varer så lenge - og en og annen sprengning både hjemme og i
barnehagen. Det har vært et litt spesielt år.

Langsomt, langsomt graver VAV seg opp mot Arendalsgata

Skjønner at det er viktig, men ...

Alle vi har snakket med, har stor forståelse for at en god vannforsyning er viktig. De skjønner også at det er en krevende jobb. Men de har litt verre for å forstå ta det skal ta så fryktelig lang tid.

– Og så synes vi at de kunne vært litt mer fleksible, lagt mer av det mest bråkete arbeidet til tider hvor det forstyrrer minst og tatt enda mer hensyn til omgivelsene, sier Kai Erik Olsen. Han har barn i den ene av de to barnehagene som ligger i krysset Maridalsveien Dannevigsveien.

– Det er ingen tvil om at det varige bråket påvirker barna.

– Det vil alltid være krevende

– Det vil alltid være krevende for omgivelsene når slikt arbeid pågår, men samtidig er det et viktig fornyelsesarbeid for å sikre en god og sikker vannforsyning for Oslos innbyggere, og god vannkvalitet i elvene og i Oslofjorden, sier Spieler i VAV.

Knutzen i Maridalsveien har tatt lærdom av den bråkete opplevelsen.

– Neste gang det kommer varsel om kommunal anleggsvirksomhet, så skal jeg ringe og forhøre meg grundig om hva som skal gjøres og hvilke konsekvenser det vil få. Så kan vi være bedre forberedt på detsom kommer enn vi var denne gangen.

Her er flere gøyale gravesaker: