Marianne Borgen: - Dette viser risikoen med private barnehager

Byrådet bør se på hvordan man inngår kontrakter med private driftere, mener Marianne Borgen (SV).

Marianne Borgen (SV) synes det er et paradoks at kommunen blir sittende med ansvaret fordi en privat aktører kaster inn håndkleet.
  • Lars Glomnes

Fredag stengte private Damvokteren friluftsbarnehage på Kampen. Firmaet har sagt opp plassene til de ca. 30 barna som gikk der etter en større konflikt med ansatte og foreldre. Når barnehagen nyåpner etter rehabilitering senere i høst, blir det med nye barn.

At foreldrene ønsket å ha barna sine der også i fremtiden, har ikke noe å si. De får ikke fortrinnsrett til plassene. Så lenge bydelen sikrer dem plass et annet sted, har kommunen sitt på det tørre.

Foreldre som hadde barn i barnehagen frykter at saken kan skape presedens for andre private barnehager i Oslo.

SV: Barna blir taperne

Marianne Borgen (SV) mener det er en illustrasjon på hva som kan skje når barnehager drives av private.

— Her mister kommunen kontrollen. Når den private barnehageeieren kaster kortene, er det kommunen som sitter med ansvaret. De største taperne blir de 30 barna, og de ansatte som har jobbet med dem, sier hun.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) avviser at det er grunn til bekymring.

Stian Berger Røsland (H)

— Det er en sterk overdrivelse. Ca. 60 prosent av barnehagene i Oslo er private, og har vært det i lang tid. Jeg kan ikke se at vi har hatt mange eksempler på en situasjon som denne, sier byrådslederen.

Borgen ber om gjennomgang

Marianne Borgen (SV) mener kommunen nå bør gjennomgå rutinene knyttet til de private barnehagene.

— Byrådet bør se på hvordan man inngår kontrakter med private driftere, om det er mulig å legge inn klausuler eller krav, så det er mer medvirkning fra både ansatte og foreldre knyttet til endringer i driften. I dag kan driveren endre konseptet og begynne på scratch. Det påfører barna en belastning, sier Borgen.

- Dere har jo også åpnet for private barnehager. Kunne ikke dette like gjerne skjedd hvis dere styrte?

— Når dette skjer, er det en politisk oppgave å rydde opp. Så får vi bruke dette som et eksempel slik at vi unngår at dette skjer igjen.

Bare private barnehager bygges

I Oslo har byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF - sammen med Frp - vedtatt at nye barnehager skal bygges og drives av private, ikke kommunen.

Det er politikk som bare støttes av 2,7 prosent av befolkningen, ifølge en fersk undersøkelse.

— Det er hovedsakelig kommunen som finansierer dette. Om byggherren er privat, er det for brukerne ikke så avgjørende. Vi har hatt en betydelig utbygging av både kommunal og privat, og kommer til å ha det i fremtiden, basert på hovedsakelig private, sier han.

SV går til valg på at kommunen skal gjenoppta barnehagebygging i egen regi. Borgen vil også har likere betingelser for offentlige og private barnehager.

— Private driftere får samme økonomiske støtte, så da er det naturlig å stille samme kvalitetskrav og bemanningskrav som man stiller til de kommunale. Det må nok strammes litt opp i kravene til de private drifterne, sier hun.

Røsland er enig med Borgen i at kravene bør bli sammenfallende i fremtiden. Han sier at dette er på trappene.

— Regjeringen har på høring en ny forskrift om tildeling av støtte til private. Kommunen skal i større grad enn i dag få stille kvalitetskrav til barnehager, slik at vi får større muligheter enn i dag til å ha innflytelse på kvalitet og rapportering. Det er et godt tiltak for å bidra til en god kvalitetsheving, sier han.

Å bygge flere kommunale barnehager er derimot bare aktuelt for Høyre dersom de private ikke klarer å øke etterspørselen.