Oslo

Asker og Bærum til forsvar for nye E18

Nye E18 er en investering for miljøet, kollektivtrafikken og næringslivet, og det blir ingen voldsom økning i biltrafikken, mener ordførerne i Asker og Bærum.

Illustrasjonen viser ny E18 over Ramstadsletta i retning Oslo. Her blir det 12 felt med lokalvei og egen bussvei, opplyser Statens vegvesen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Statens vegvesen la i vinter frem tallsom viser at ny E18 mellom Lysaker og Asker kan koste 40 milliarder. Det synes Oslo kommune blir i overkant dyrt.

— Vi ønsker å sende tydeligere signaler til Statens vegvesen om at dersom vi skal støtte fullt og helt oppunder E18, så må det gjøres en jobb med å få redusert kostnadene, sa miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) til Oslobyi går.

— Alt som kun handler om å få bilistene lettere frem, må prioriteres ned, uttalte Venstre-byråden.

-Et viktig miljøprosjekt

Naturvernforbundet og andre kritikere har slaktet det som er blitt kalt en 14 felts motorvei over Ramstadsletta.

Også Plan- og bygningsetaten har tidligere kritisert planene og uttalt at Oslo rett og slett ikke er i stand til å takle trafikkøkningen ny E18 vil gi.

Ordførerne Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum og ordfører Lene Conradi (H) i Asker går nå ut og forsvarer prosjektet, som de mener blir fremstilt helt feil.

— Vi er knalltydelige på at E18 først og fremst er et viktig miljøprosjekt. Kapasitetsøkningen blir overdrevet. Alle skal ikke inn til Oslo, sier Hammer Krog, og legger til:

— E18-planen omfatter også ny tunnel til Gjønnes som vil lede mye Oslo-rettet trafikk som i dag går over Griniveien og Bærumsveien rett på E18.

Dagens E18 blir «gate»

Begge mener det er feil å snakke om en 14-felts vei og reagerer på at antall filer ikke beskrives på en mer nøyaktig måte. Ordførerne viser til at det er foreslått tre kjørefelt hver retning, hovedsaklig i tunnell, ny separat busstrasé og ny separat sykkeltrase.

Lene Conradi (H), ordfører i Asker.

— Det er en økning på ett bilfelt, som øker kapasiteten noe, men vi er veldig innforstått med at den fremtidige veksten i stor grad må tas kollektivt, sier Conradi.

Ifølge Hammer Krog vil den store forskjellen bli at buss og sykkel får egne traseer.

— Den store forskjellen er at buss og sykkel er prioritert med egne buss- og sykkelveier. Og Bærum kommune er veldig opptatt av at dagens E18 skal bli en gate med beplantning og grønt.

Bussene står i stampe

En ny nasjonal hovedvei koster, men det gjør dagens vei også, mener de to ordførerne.

- Hva koster det ikke samfunnet slik situasjonen er i dag? For de kollektivreisende, for næringslivet og for bilistene? Jeg opplever at denne dimensjonen blir borte når man bare vurderer prosjektet og investeringen isolert sett, sier Hammer Krog.

Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum.

Hun viser til en PROSAM-rapportsom forteller at forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus koster samfunnet drøyt 3 milliarder kroner i året og understreker at ny E18 er svært viktig for bussens fremkommelighet.

— I dag står bussene mellom Oslo og Asker fast på en veistrekning som ikke er utviklet siden 1970-tallet.

Nasjonal flaskehals

Hverken Hammer Krog eller Conardi virker særlig bekymret over signalene fra Oslo.

-Først og fremst er jeg glad for at de står ved at prosjektet skal prioriteres. Så tar jeg til etterretning at de synes det er kostbart, det er det jo, sier Conradi.

Hun legger til at ny E18 er en forutsetning for Oslopakke 3 og påpeker at den har ligget på vent i mange år.

— Vi har fått på plass mye i Oslo. Nå gjenstår denne nasjonale flaskehalsen.

- 40 milliarder. Er det verdt det?

-Ja, det er det ikke tvil om. For våre områder er dette helt nødvendig. Vi har næringstransport som rammes, kollektivtransport som ikke fungerer og det handler også om miljø. Det er landets tettest befolkede områder som er berørt. Denne kostnaden er vi nødt til å ta, sier Conradi.

Les også

  1. Full strid om ny E18

  2. Byrådet gir grønt lys for ny E18