Oslo

Tre kompiser skulle lage Youtube-video på McDonald’s. Nå må alle i fengsel.

En av kameratene maskerte seg og kastet fra seg en bag inne på McDonald’s mens han ropte «Allahu Akbar». Dette ble filmet av to venner. Nå må alle i fengsel.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

I en av de minste salene i Oslo tingrett sitter en 19-åring på tiltalebenken. Han er tiltalt for å ha «truet med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, eller medvirket til dette».

Han erklærer seg skyldig etter tiltalen. Dermed blir rettssaken avgjort på under to timer. Mandag fikk han vite at straffen er satt til ubetinget fengsel i 30 dager.

Feilen han gjorde, var å filme en kamerat som hadde kledd seg ut og dekket ansiktet før han gikk inn på McDonald’s på Alnabru, kastet fra seg en bag og ropte «Allahu Akbar» gjentatte ganger.

Kameraten som kastet fra seg bagen, ble i sommer dømt til fengsel i 45 dager. Den andre vennen, som også filmet hendelsen, ble dømt til fengsel i 30 dager.

De tre var 18–21 år gamle da episoden fant sted en søndag kveld i september i fjor.

Både ansatte og kunder på McDonald’s Alnabru skvatt da en maskert mann kastet fra seg en bag og ropte «Allahu Akbar» i fjor høst. Det som skulle være en «spøk», endte med at tre venner nå er dømt til fengsel i Oslo tingrett.
Les også

Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo-skolen

Inspirert av Youtube

De tre kameratene satt og så på Youtube-videoer på gutterommet i bydel Alna da de bestemte seg for å lage en video selv. Målet var å bli populære ved å lage videoer som skulle legges ut på Youtube.

En av dem skal ifølge tiltalen ha tatt på seg en tradisjonell muslimsk drakt før han gikk inn på McDonald’s og kastet bagen. På videoen som ble vist i retten, kan man se at det oppstår panikk. Restauranten tømmes for folk i løpet av sekunder.

Her er mannen på vei inn på McDonald’s-restauranten på Alnabru med en bag. Like etterpå truet han med å sprenge stedet i luften, angivelig som en spøk.

Politiet får flere nødtelefoner og er på plass med flere patruljer innen få minutter. 21-åringen som kastet bagen, blir lagt i bakken og påsatt håndjern. Etter hvert blir også de to som filmet, arrestert og satt på glattcellen. Der måtte de bli natten over.

– Meldingene gikk ut på at det hadde kommet en maskert mann inn på McDonald's. Han bar på en bag og sa han skulle sprenge stedet i luften. Han ropte også «Allahu Akbar». Dette medførte at et 30-tall kunder og ansatte løp ut av McDonald's, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB den samme kvelden.

Flere lignende videoer fra andre land ligger allerede ute på Youtube, og kan ha vært en inspirasjon for vennene:

Les også

18-åringen tok betalt for å sende trusler – skapte frykt på tvers av kontinenter

Angrer veldig

I den siste av de tre rettssakene sist torsdag fremstår 19-åringen som angrende synder. Han forteller at han trodde kameraten skulle droppe spøken ettersom det var ganske fullt på restauranten. Men han gjorde ikke noe selv for å stoppe ham.

19-åringen var også klar over at dette skulle skremme de ansatte og gjestene og skape frykt.

– Jeg tenkte ikke på at jeg skulle havne i en rettssal på grunn av en slik video. Jeg råder de unge til å tenke seg om før de gjør noe lignende, sier han til Aftenposten etter at retten er hevet.

Videoen som skulle legges ut på Youtube, ble sammen med overvåkingsbilder fra McDonald’s brukt som bevis i rettssaken mot tre unge menn i Oslo tingrett. Alle er nå dømt til fengselsstraff.
Les også

Én av ti norske ungdommer har oppfordret til vold på nett – eller kjenner noen som har gjort det

– Allmennpreventive grunner

For den ene domfelte er dommen rettskraftig, opplyser politiadvokat Karl Kristian Nordheim, aktor i saken.

Den andre domfelte anket straffeutmålingen. Lagmannsretten har avvist hans anke. Han kan imidlertid anke videre til Høyesterett.

Sakene til de to andre gikk som tilståelsessaker, og rettssakene varte i bare 20 minutter.

– Vurderte dere andre reaksjoner enn tiltale siden det er snakk om unge mennesker?

– Selv om alle de tre er unge mennesker, valgte vi å nedlegge påstand om ubetinget fengselsstraff for å vise at denne typen trusler er noe politiet slår hardt ned på. Dette kunne ha stilt seg annerledes dersom noen av gjerningspersonene var under 18 år på gjerningstidspunktet, svarer Nordheim.

Etter politiets syn var det også straffeskjerpende at det var mange mennesker, blant annet flere småbarnsfamilier, som ble svært redde som følge av denne handlingen.

Nordheim legger til at domstolene ikke er bundet av påtalemyndighetens forslag til straff, så det er domstolen som har bestemt at riktig reaksjon for de tre var ubetinget fengsel og ikke en annen type reaksjon.

Les mer om

  1. Youtube
  2. Oslo tingrett
  3. Politiet
  4. McDonald’s