Skoledirektørene ville hindre at ansatte ble intervjuet om arbeidsmiljøet

Først var ledelsen i Utdanningsetaten i Oslo positive til en ekstraordinær arbeidsmiljøundersøkelse. Da det ble klart at de ikke selv fikk være oppdragsgiver, snudde de.

Patrick Stark, assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, har vært svært kritisk til den pågående arbeidsmiljøundersøkelsen i etatsadministrasjonen.
  • Christian Sørgjerd

Denne måneden kartlegges arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon. I forkant har det vært kraftige protester, viser e-poster og møtereferater Aftenposten er gitt innsyn i.

Opprinnelig tilbød etaten seg å gjennomføre en ekstraordinær undersøkelse i regi av et eksternt fagmiljø, men bare i den 21 direktører store ledergruppen, og med etaten som oppdragsgiver.

Les hele saken med abonnement