Oslo

Mener Tollvesenet vil lage busskø i Bjørvika

Ruter vil ikke vente på at Tollvesenet lukeparkerer med tjenestebilene sine. Nå klager de Tollvesenets parkeringsplasser til Fylkesmannen

Slik har Vianova tenkt seg at det skal se ut rundt Tollboden i Bjørvika. Men her er det ingen biler, i virkelighetens verden er det mengder av dem. Hvor skal tollerne gjøre av bilene sine?
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Tollvesenet truer med å flytte ut av bygget fra 1500-tallet hvis de ikke får parkere i Tollbugata.

I dag går 100 busser og trikker gjennom Kvadraturen og Tollbugata. Når gaten blir toveiskjørt i 2017, blir det dobbelt så mange busser i døgnet.

— Tollbugata er en viktig kollektivtrafikkåre. Med toveistrafikk blir det den travleste bussgaten i Oslo, sier Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør i Ruter.

Selv om byrådet vil øke fremkommeligheten for trikk og buss, vil det bli hindringer i Bjørvika, mener Norli. Det er nemlig regulert inn parkeringsplasser for Tollvesenet nederst i den travle bussgaten.

Inn og ut hele tiden

Ifølge beregninger fra Plan- og bygningsetaten vil en bil kjøre ut eller inn fra plassene utenfor Tollboden hvert andre til tredje minutt. Med 40 til 50 busser i hver retning hver time, vil kjørebredden på 6,7 meter være for knapp, og føre til at bussene blir forsinket og at forsinkelsen forplanter seg til bussene bak.

Nå har Ruter klaget bestemmelsen om parkering inn til Fylkesmannen.

Lars Atle Holm, avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet, mener Tollvesenet allerede har for få plasser til sine rundt 60 tjenestebiler og besøkende.

— Vi trenger plass for å kunne drive vår virksomhet. Tjenestebilene våre er hele tiden i bevegelse; innom tjenestestedet og ut igjen på oppdrag. I planene har vi gått ned på antall plasser, så vi er allerede i en skvis, sier Holm.

Må flytte uten parkering

Ordningen med parkering i Tollbugata skal være midlertidig mens Tollvesenet prøver å få til parkering på nabotomten i Bjørvika. Men det er usikkert hvorvidt man får til en permanent løsning, forteller Holm.

Hvis Fylkesmannen gir Ruter medhold, ser han bare en løsning.

— Da må vi flytte eller legge ned virksomheten.

Norges viktigste bussgate

Ruter mener parkering på begge sider av veien ikke er i tråd med byrådets planer for fremkommelighet i gatene for buss og trikk. Det er de samme planene som ligger bak fjerningen av over 100 parkeringsplasser i Thereses gate.

— Dette vedtaket går i en helt annen retning. Det er en selvmotsigelse hvis man vil noe med fremkommelighetstiltak, sier Norli.

Gaten er prioritert som kollektivgate. Kanskje skal det gå trikk i Tollbugata også, men det er mer enn nok for Ruter at bussen må forbi.

— Det er ikke så mange alternativer for kollektivtrafikken i dette området. Man kan heller parkere i andre gater, sier Norli.

Nestleder i byutviklingskomiteen Espen Ophaug (V) innrømmer at de ikke helt tok hensyn til Ruters ønsker da de behandlet saken. Plan- og bygningsetaten har imidlertid fremmet et litt annet forslag, som er det Ruter klager på. Hvis Fylkesmannen sier at planen ikke er gyldig, går saken trolig tilbake til Byrådet.

— Nå må vi bare avvente Fylkesmannens vurdering, sier Ophaug.

Bilde 1Slik ser det ut utenfor Tollboden nå. De omstridte parkeringsplassene skal ligge nederst i Tollbugata, til venstre for Tollboden på bildet.

Slik skal det se ut foran Tollboden når arbeidene er ferdige. Bussene fra Tollbugata kommer ut mellom bygningene til venstre i bildet, svinger inn foran Tollboden, og deretter ut i Dronning Eufemias gate, nede til høyre i bildet.

Slik vil Tollboden (oppe til høyre i bildet) ligge i nye Bjørvika.