Oslo Høyre vil kartlegge språket til barnehagebarn og legge resultatet på nett

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) kaller forslaget for «testhysteri».

Saida Begum (H) sier til barnehage.no at de blant annet ønsker at foreldre skal få vite hvilke barnehager som er best på språkutvikling.

I en tidligere versjon av denne saken skrev Aftenposten at Oslo Høyre ønsket å «språkteste» alle barnehagebarn. Artikkelen er oppdatert med at det er de ansatte som skal fylle ut et avkrysningsskjema, ikke barna som skal ta en språktest.

For mange barn begynner på skolen uten gode nok norskkunnskaper, mener Oslo Høyre. I sitt alternative budsjett foreslår de derfor å innføre det de omtaler som «ferdighetsmål», og kartlegge norskferdighetene til alle barnehagebarn på tre, fire og fem år.

Kartleggingen skal gjøres i form av et avkrysningsskjema, som de ansatte fyller ut, men hvordan dette skal gjøres i praksis er ikke presisert.

Resultatene til hver barnehage skal så publiseres på nett, slik det blir gjort for kartleggingsprøvene i skolen. Det var barnehage.no som først omtalte saken.

Det finnes allerede kvalitetsstandarder for barnas språkutvikling, som er felles for Oslo kommune. Og i tilfeller hvor man er bekymret for utviklingen til ett barn, skal språkferdighetene bli kartlagt.

Mener dagens ordning fører til store variasjoner mellom barnehagene

Saida Begum (H) i kultur- og utdanningskomiteen mener dagens ordning i for stor grad åpner for bruk av skjønn.

– Vi frykter at konsekvensen er at det blir store variasjoner mellom barnehagene på dette området. Vi ønsker bare å sikre at alle barn får den språkopplæring som de har krav på. Vi er ikke så opptatt av hvilke metoder de bruker, men er mest opptatt av at alle barn blir sett, sier Begum til barnehage.no.

Det er imidlertidi ikke ventet at Høyre vil få flertall.

Skolebyråden: «Testhysteri»

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl er ikke begeistret for forslaget.

– Høyres testhysteri har tydeligvis ingen ende. Skal de teste om treåringen kan si «kake», eller om hun vet hva en brannbil er? I motsetning til Høyre er jeg helt sikker på at kartlegging eller måling av ferdigheter slett ikke gir bedre språkopplæring i seg selv. Alt handler om høy kompetanse, gode språkmiljøer og oppfølging av språket til hvert enkelt barn. Så må vi politikere tørre å stole på fagfolkene i barnehagene og gi dem tillit til å velge verktøy og metoder, sier Dahl til barnehage.no.

Byrådet enig med Rødt om budsjett

Neste års Oslo-budsjett vedtas i bystyremøtet 13. desember. Byrådet er på forhånd enige med Rødt, og har dermed sikret seg flertall for budsjettet.

I bytte mot en avtale fikk Rødt gjennom tiltak for totalt 367 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til frivillige hjelpeorganisasjoner, å skjerme bydelene fra kutt og 50 millioner kroner ekstra til skole.