Disse gatene i sentrum får sykkelfelt i 2019

Neste år blir det sykkelfelt i blant annet Universitetsgata og over Rådhusplassen. – Det er fortsatt utrygt å sykle i byen, sier Lan Marie Berg (MDG).

Slik planlegger Bymiljøetaten å oppgradere med sykkelfelt i Kristian IVs gate i 2019.
  • Astrid Løken

Oslo kommune og Statens vegvesen har planlagt flere sykkeltraseer gjennom sentrum i 2019. Traseene blir i all hovedsak midlertidige.

Flere av tiltakene kommer i påvente av permanente sykkelveier med høyere standard.

– Det fortsatt er utrygt å sykle i byen. Spesielt i Oslo sentrum, hvor det fortsatt er få sammenhengende sykkeltraseer. Neste vår vil gjennomføre en rekke tiltak for å sørge for at det blir tryggere og bedre å sykle i sentrum, påpeker miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Større planer kommer

De midlertidige løsningene kommer i påvente av Bilfritt byliv-reguleringen, som skal gjøre det bedre å være fotgjenger, syklist og kollektivbruker. Et av forslagene i reguleringen er å tredoble antall gågater og torg i Oslo. Bystyret skal behandle reguleringen til våren.

– Vi venter ikke på Bilfritt byliv-reguleringen, sier Berg om neste års planer.

Går alt som det skal, vil de midlertidige løsningene føre til at noen gater gjøres enveiskjørt, deriblant Rådhusgata. Ifølge Berg kommer ikke tiltakene til å hindre ankomst til sentrum og i sentrum med bil.

På Akershusstranda (rød strek på kartet) har en såkalt shared space-løsning. Løsningen innebærer at syklister og gående deler plassen.

Også permanente sykkelveier neste år

Statens vegvesen planlegger også å bygge permanent sykkelfelt i Dronning Mauds gate i 2019. Sykkelfeltet skal etter hvert erstatte sykkelveien som går i Dokkveien i dag. Syklistene skal etter ferdigstillelse av sykkelfeltet langs Dronning Mauds gate (ved det nye Nasjonalmuseet) ledes derfra og videre over Rådhusplassen.

– Vi ønsker også å bygge en permanent sykkelvei over Rådhusplassen, samt tilrettelegge godt for sykkel langs Kontraskjæret over Kristiania Torg og gjennom Rådhusgata neste år, sier sjefingeniør Dagmar Hoyer i Statens vegvesen.

Flere etapper i Kongens gate får sykkelfelt neste år.
Bussene har midlertidig trase over Rådhusplassen fordi det foregår arbeider med Stortingsgarasjen. Når garasjen er ferdig skal bussene tilbake til Stortingsgata. Det planlegges samtidig sykkeltrasé i busstraseen foran Rådhuset.

Planene forutsetter at Bilfritt Byliv-reguleringen legger til rette for det og blir vedtatt fortest mulig.

– Vi jobber tett sammen med Oslo kommune om utformingen av hele strekningen, sier Hoyer.

Det er ikke avklart om den permanente sykkelveien over Rådhusplassen skal ligge sør eller nord for trikkeskinnene.

– Vi har foreslått at midlertidig løsning legges sør for trikkeskinnene, slik at syklistene kan bruke denne mens den permanente sykkelveien bygges på nordsiden av trikkeskinnene, sier Hoyer.

Rådhusgata har en dårlig løsning for syklister i dag. Bedre sykkelfelt i Rådhusgata kommer. Gaten utredes enveiskjørt uten lyskryss for å kunne gi plass til nytt tosidig sykkelfelt.
Deler av Kongens gate har sykkelfelt i dag. Flere etapper gjenstår. Noen av disse vil få sykkelfelt neste år.