- Jeg er lei for de unødige belastninger dette har medført

Et samlet opposisjon i bystyret har etterlyst en offentlig unnskyldning i Lindeberg-saken. Onsdag fikk de det fra eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF).

- Vi ser at flere sider av disse sakene, herunder personalhåndteringen kunne vært håndtert bedre. Det har vært særlig vanskelig for de involverte partene. Vi må bli bedre til denne type håndteringer, og dette skal følges opp, sa eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) fra bystyrets talerstol.

— Grove forsømmelser som det som har blitt gjort i disse sakene, må møtes med noe helt annet enn Kvalbeins ansvarsfraskrivelse, sa Bjørnar Moxnes (Rødt), medlem av helse- og sosialkomiteen, fra bystyrets talerstol.

— Vær ydmyk, innrøm feil og vær raus nok til å be om unnskyldning til dem som urettmessig rammes, oppfordret finanskomitemedlem Ivar Johansen (SV).

— En så omfattende svikt av kommunen som arbeidsgiver er viktig å beklage overfor alle involverte i saken, mente Rina Mariann Hansen (Ap), nestleder i finanskomiteen.

Et flertall av Rødt, SV, AP og Frp har skriftlig krevd at byrådet «bør uttrykke en unnskyldning for de unødige belastninger de ansatte på Lindeberg Omsorgssenter, spesielt den anmeldte hjelpepleieren og de ansatte på post 5, har blitt utsatt for.»

På onsdagens bystyremøte fikk opposisjonen det, men uten at eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) tok ordet «unnskyld» i sin munn.

— Jeg er lei for de unødige belastninger dette har medført for alle de involverte partene, slik jeg tidligere har sagt offentlig. Dette gjelder både beboere, pasienter, pårørende og ansatte, sa Kvalbein fra talerstolen.

. Man regner med at kommunen som arbeidsgiver er til å stole på, og at beskyldninger mot ansatte behandles på ryddig vis, sier Rina Mariann Hansen (Ap)

Stig Berntsen, hjelpepleieren i sentrum av saken, mener Kvalbein nå burde gå av.— Det viktige med unnskyldningen er at ansvaret for denne skandalen omsider blir plassert der den hører hjemme. Kvalbeins unnskyldning kommer ikke av fri vilje, men fordi bystyreflertallet har tvunget henne til det. Eldrebyråden har i over to år opptrådt dypt uredelig og gjort alt som har stått i hennes makt for å skjule sannheten, uten hensyn til konsekvenser for ansatte og pårørende. Hun burde gå av i skam, sier Berntsen.

Har inngått forlik

Under bystyremøtet onsdag skulle det i utgangspunktet voteres over et forslag fra Carl I. Hagen (Frp) og Moxnes (Rødt) om jobben tilbake og erstatning til Stig Berntsen – hjelpepleieren som ble anklaget for seksuelle overgrep ved Lindeberg omsorgshjem november 2011, en anklage politiet senere henla.

Både sykehjemmet, Sykehjemsetaten (SYE) og byrådet har fått kritikk fra flere hold for sin håndtering av saken (se faktaboks).

I november 2013, etter to runder med rettsmekling og trusler om søksmål fra Fagforbundet, inngikk Sykehjemsetaten og Berntsen til slutt et forlik. Forliket innebærer at Berntsen får rett til å vende tilbake til jobben sin og får utbetalt 410.000 kroner fra kommunen.

Bjørnar Moxnes (Rødt) mener byrådet bør baklage skriftlig i etterkant av møtet - ikke bare fra talerstolen.

— Nå skal jeg bruke tida framover på å prøve å bli arbeidsfør og finne ut om jeg kan ha noen framtid i helsesektoren. Jeg vil samråde meg med advokat for å vurdere rettslige skritt mot sykehjemsoverlegen som i november 2011 sendte den usanne bekymringsmeldingen til Helsetilsynet, sier Berntsen.Det opprinnelige forslaget fra Moxnes og Hagen ble ansett som falt som følge av forliket.

— Berntsens navn ble altså ikke nevnt av Kvalbein, og det er nødvendig at byråden følger opp beklagelsen for å sørge for at den oppfattes offentlig. Når bystyremøtet er slutt, bør byrådslederen og eldrebyråden sette seg ned og skrive. Slik kan de redusere kommunens omdømmetap, sier Moxnes.

Han presiserer også at unnskyldningen bør ha en slik form at den når frem til alle som har arbeidet på Lindeberg fra november 2011 og frem til i dag.

Åtte lærdommer

Ivar Johansen ramset i sitt innlegg fra talerstolten opp åtte lærdommer Oslo kommune bør ta med seg ut av denne saken.

Eldrebyråden vektla noen av disse i sitt svar.

— Sykehjemsetaten har nå fått på plass rutiner knyttet til seksuelle overgrep, og vi ser at personalhåndteringen kunne vært håndtert bedre. Sakene berører mange problemstillinger i kommunen og må løses i flere ledd, sa eldrebyråd Kvalbein.

Hun forsikrer at slike håndteringer er et område kommunen skal bli bedre på og at området skal følges opp. Hun viste til direktøren i Sykehjemsetaten nylig er skiftet ut, og at den nye sjefen skal jobbe med nettopp dette.

Krever bedre rutiner

— Kontrollutvalget i kommunen bør også følge opp det Kommunerevisjonen skriver i sin rapport, for å sikre at Oslo kommunes personalbehandling bedres, mener Carl I. Hagen.

- Selv piloter går gjennom sjekklisten før avgang, sier Carl I. Hagen (Frp).

I rapporten ble det slått fast at kommunen hadde gjort alvorlige feil og mangler i håndtering av Lindeberg-saken.Hagen krever at alle syke— og omsorgshjem i Oslo får på plass rutinehåndbok og sjekklister.

— Det skulle bare mangle, for både nye og gamle medarbeidere på sykehjemmene, sier Hagen.

Også Ap er kritisk til Sykehjemsetatens håndtering.

— Det er svært alvorlig at Sykehjemsetaten ikke klarer, eller har klart i denne saken, å ivareta sine oppgaver som arbeidsgiver, sa Frode Jakobsen (Ap), leder av bystyrets kontrollutvalg.

Han passet også på gi partiet Rødt krass kritikk for å ha offentliggjort versjonen av revisjonsrapporten som av byrådet er unntatt offentlighet.

Les også

Beholdt millionlønn etter sykehjemsskandale