UD: En svært vanskelig situasjon

Underdirektør Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet (UD) betegner situasjonen til Lene Stokkedal som svært vanskelig.

Utenriksdepartementet har flere ganger tatt kontakt med tunisiske myndigheter, men har ikke juridisk grunnlag for å gjøre mer.

— Vi har vært bekymret for hennes humanitære tilstand fordi hun har fått utreiseforbud, har et lite barn og at situasjonen har trukket ut over så lang tid, sier Overland Andersen.

- Hvordan har dere bistått Stokkedal?

— Vi har bistått praktisk, men også gitt råd og veiledning. Saken er tatt opp flere ganger, både med den tunisiske ambassaden i Oslo og med myndighetene i Tunisia. Vi har blant annet tatt opp utreiseforbudet med henvisning til den vanskelige humanitære situasjonen for Stokkedal, og at saken har trukket ut i tid.

Les også:

Les også

«Det føles som om jeg dør sakte innvendig. Jeg har så utrolig lyst til å holde datteren min»

Ifølge Overland Andersen er det et grunnleggende problem at land som ikke er tilsluttet den internasjonale avtalen for barnebortføringssaker ikke har noe juridisk rammeverk for å løse saken.

— Man kan ha rettsinstanser i to land som kommer til ulike konklusjoner. Utfordringen er da at det ikke fins noe rammeverk for å løse saken mellom de to landene, sier han.

Advokat: – Vet ikke om hun fortsatt er siktet

Lene Stokkedals norske advokat mener situasjonen i Tunisia er svært uoversiktlig.

- Så vidt jeg forstår, pågår det nå en ankesak der nede. Når det er sagt, så er det svært uoversiktlig om hun har status som siktet eller vitne, sier Lene Stokkedals norske advokat, Arve Sjødin.

Han forteller at klienten har vunnet full omsorgsrett i både Norge og Tunisia.

— Likevel holdes hun tilbake. Hennes tidligere forsvarer tok kontakt med Utenriksdepartementet (UD) for å få opphevet utreiseforbudet, men det har vært liten vilje eller mulighet til dette, sier Sjødin.

- UD kan påvirke

Advokaten mener den største utfordringen er at faren har kidnappet datteren og kommet seg til et land der de internasjonale konvensjonene mot barnebortføring ikke er ratifisert.

- Problemet er at man ikke ser alvorlig nok på slike saker. Dersom UD hadde vist større interesse i saken, kunne man nok påvirket situasjonen, blant annet ved å få den fremskyndet. Vi skal ikke glemme at dette er en norsk borger som straffes fordi hun lot barnefaren dra til utlandet med barnet hun hadde omsorgsrett for, sier han.

Sjødin vurderer å reise til Tunisia.

— Jeg har forstått at det har vært en del komplikasjoner i forbindelse med den lokale advokatbistanden. Det kan bli aktuelt å reise ned og se hva slags bistand hun får fra advokatene der, sier han.

Sjødin tror på at Stokkedal vil komme hjem til slutt.

— Når hun har fått medhold i første instans, vil jeg anta ankesaken går lettere for hennes del.

Advarer mot sikkerhetsselskaper

UD har gjentatte ganger har advart mot bruken av private sikkerhetsselskaper i utlandet.

- Det innebærer ofte å bryte loven i et annet land. Vi kan ikke oppfordre til lovbrudd, sier Frode Overland Andersen.

- Så hva er alternativene dersom et barn bortføres til utlandet?

— Det kan vanligvis løses på to måter. Enten ved å vinne frem i et annet lands rettssystem, eller at foreldrene kommer til en overenskomst, sier han.

- Stokkedals forsvarer mener UD kunne påvirket situasjonen ytterligere dersom det hadde blitt vist større interesse i saken. At man kunne fått den fremskyndet. Stemmer dette?

— Det er en påstand som for stå for hans regning. Det som er klart er norske myndigheter ikke kan prøve å påvirke domstoler i andre land. Man kan selv tenke seg reaksjonene om en ambassade i Norge hadde forsøkt å påvirke norsk rett, sier Overland Andersen.

Les også: