Privat barnehageaktør: – Virker som det er viktigere at barnehagene er kommunale, enn at det bygges nok barnehager

Nye, private barnehager på Økern og Grünerløkka kan bli stående tomme. – Useriøs behandling av utbyggerne, mener Saida Begum (H).

Selvaag vil bygge 400 boliger på Økern og kaller prosjektet for Nybyen. Her har Espira en avtale om å drive barnehage, men kommunen mener det ikke lenger er behov for den.

– Vi trenger også de private aktørene for å nå målet om full barnehagedekning, konstaterte kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (A) overfor Aftenposten i september, etter å ha klippet snoren for en ny Espira-barnehage.

Men Oslo kommune avviste nettopp Espira, da de bare noen måneder senere søkte om tilskudd til å åpne to nye barnehager.

Da var det plutselig ikke behov for disse private barnehagene, som har vært regulert inn i kommunens barnehageplaner siden 2012, på grunn av den planlagte økningen i kommunal utbygging.

Espira klaget avgjørelsen inn til Fylkesmannen, men klagen ble i helgen avvist. Nå er selskapet usikre på om barnehagene, som allerede er under utbygging som deler av boligbygg på Økern og Grünerløkka, i det hele tatt vil bli tatt i bruk.

– Det virker som om det er viktigere at nye barnehager er kommunale, enn at det bygges nok barnehager, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

– Grusomt for barnefamilier

Schei Hansen er opprørt over at barnehageutbygging er blitt et politisk spill, som han mener skaper uforutsigbarhet for både barnefamilier og utbyggere.

– Nesten 1000 familier skal flytte inn i byggene disse to barnehagene tilhører. Det må være grusomt for barnefamilier som kjøper seg leiligheter i nye blokker, og nå plutselig ser at barnehager som er regulert inn i bygget kanskje ikke skal tas i bruk, sier Hansen.

Hansen forteller at det er umulig å drive de planlagte barnehagene uten kommunale tilskudd. Hva som nå skjer med lokalene vet han ikke.

Kommunen takket nei til å drive barnehagene

Kommunikasjonsdirektøren mener at kommunens plutselig holdningsendring skaper usikkerhet om regelverket for utbygging.

– Utbyggere får pålegg fra kommunen om å bygge barnehager i alle store boligprosjekter, men vet ikke om det er behov for dem noen år senere. Hva skal de gjøre nå?

Våren 2016 fikk kommunen selv tilbud om å kjøpe barnehagene, men svarte aldri på tilbudet. På grunn av tidsskjemaet ble utbyggerne derfor nødt til å velge en privat aktør.

For å unngå forsinkelser fortsatte utbyggingen av barnehagene under klagebehandlingen, men etter fylkesmannens avslag er Espira usikre på om de kan fortsette i prosjektet. Siden kommunen har gitt beskjed om at de ikke ønsker disse barnehagene, kan lokalene bli stående tomme.

– Byrådet ofrer valgløftet på alteret til Moxnes

Saida Begum (H) lurer på om det er Rødt eller Arbeiderpartiet som har siste ord når viktige avgjørelser skal tas.

Saida Begum, som sitter i utdanningskomiteen for Høyre, mener Fylkesmannens vedtak vil ramme foreldre, barn, boligutviklere og boligkjøpere. Hun tror ikke byrådet vil klare å innfri løftet om 3000 nye barnehageplasser i Oslo.

– Disse 200 barnehageplassene utgjorde en betydelig andel av plassene byrådet gikk til valg på å bygge innen 2019, sier Begum.

– Nå ser vi at Ap-byrådet ofrer valgløftet sitt på Moxnes sitt alter. Noen ganger lurer jeg på om det er Rødt eller Arbeiderpartiet som har siste ord når viktige avgjørelser skal tas.

Ifølge Begum vil ikke byrådets planlagte kommunale barnehager i de aktuelle områdene stå klare til bruk før 2021.

– Vi kan ikke ha det slik at kommunen en dag pålegger noen å bygge en barnehage, for så å plutselig ombestemme seg når barnehagen nesten står klar til bruk og overlater millionregninger til utbyggere. Det er useriøst, og slik behandler man ikke folk, sier Begum.

Byråden: – Viktig med tomme tomter som «barnehagereserve»

Byråd Tone Tellevik Dahl (A) under åpningen av en privat Espira-barnehage i 2016.

– Fordi barnekullene har gått ned og barnehagebyggingen opp, må vi vurdere nøye hvilke nye prosjekter vi setter i gang til hvilken tid. Det har vi gjort i de to Espira-barnehagene, sier byråden for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, til Aftenposten.

Ifølge byråden er utbyggingen nå så stor at kommunen i gjennomsnitt lover å åpne en ny eller utvidet barnehage i måneden.

Hun står også fast ved byrådets løfte om å etablere 3000 nye barnehageplasser innen 2019.

– Barnehageprosjektene som tilsammen gir Oslo 3000 flere plasser var definert og igangsatt lenge før de to barnehagene ble avslått.

– Vil byråden tillate at barnehagene på Grünerløkka og Økern står ubrukt når de er ferdige?

– Det er mange tomter som i dag er regulert til barnehage som ikke er bebygd. Dette er en viktig «barnehagereserve» å ha for byen. Vi vurderer forløpende når vi tar dem i bruk.

– Hvordan stiller du deg til Schei Hansens påstand om at «det er viktigere at nye barnehager er kommunale enn at det bygges nok barnehager?»

– Fordelen med økt andel kommunale barnehageplasser er at den barnehagepolitikken velgerne har stemt frem faktisk kan gjennomføres. Slike krav kan vi ikke pålegge private barnehager, sier Dahl.