Byrådet sliter med å innføre ny «Clemens Saers»-ordning

Byrådet og Venstre har lovet en ny støtteordning for voldsutsatte ansatte i kommunen. Nå kan den strande før den blir innført.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) mener det blir svært krevende å innføre en egen kommunal oppreisningsordning.

Bystyret har den siste tiden hatt flere forslag på bordet om å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers oppreisning og erstatning.

Men i januar varslet byrådspartiene og Venstre at de heller ville gå sammen om en ny kompensasjonsordning. Den skulle gjelde alle ansatte i Oslo kommune som er blitt utsatt for grov vold på jobb.

Men nå varsler byrådet at det ser ut til å bli veldig vanskelig.

«I arbeidet med en ordning som nevnt ovenfor har byrådet blitt oppmerksom på betydelige utfordringer». Det skriver finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i et notat til bystyret sent tirsdag kveld.

Kan miste annen erstatning

Han ramser opp utfordringene:

  • En ansatt som mottar en kommunal kompensasjon, kan miste eller få avkortet erstatning fra andre ordninger.
  • Kommunen kan selv bli ansvarlig for å kreve tilbake penger fra den som utførte volden. Det gjør i dag Statens kontor for voldsoffererstatning. «Noe som kan være problematisk», skriver Wilhelmsen.
  • Oslo vil måtte påta seg ansvar, kostnader og betydelig administrasjon.
  • Oslo må selv opprette et slags rettskontor for å vurdere voldssaker. Kommunen må selv fastslå skadeomfang, fastslå eventuelt skyld og vurdere nivå på erstatning.

– Dette tilsier at ekstra oppreisningserstatning ikke er et realistisk alternativ, oppsummerer Wilhelmsen.

Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev da han underviste på Oslo Handelsgym i 2014.

Varig skadet

Clemens Saers ble varig skadet etter og blitt angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgym i 2014. En da 18 år gammel elev ble dømt til seks måneders fengsel for volden han utsatte Saers for. Saers ble tilkjent yrkesskadeerstatning.

Men Saers mente også at skoleledelsen hadde sviktet i å fortelle lærerne om at eleven var ansett som farlig. Han saksøkte derfor kommunen, men tapte både i tingretten og lagmannsretten. I lagmannsretten ble han også dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

Et forsøk på å komme til en minnelig løsning med kommunen, førte ikke frem.

Ekstra menerstatning

Finansbyråden skriver at et alternativ kan være ekstra menerstatning. Det vil trolig ikke føre til avkorting, og den være enklere å administrere.

– Men den vil gjelde langt færre personer, sier Wilhelmsen til Aftenposten.

Årsaken er at det kreves minst 15 prosent varig medisinsk invalidietet for å kvalifisere til ordningen.

Høyres Mehmet Kaan Inan mener det er lite trolig at det blir noe av løftene om en egen kommunal ordning for voldsutsatte ansatte.

– En parodi

Høyres bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan mener signalene fra Wilhelmsen tyder på at ordningen ikke kommer til å bli noe av.

– Det er oppsiktsvekkende at byråden først nå, snart tre måneder etter at han lovet å innføre en erstatningsordning, har funnet ut at det i realiteten er umulig, sier han.

– Det er gode grunner til at ordningen som de foreslår, ikke finnes noe sted i Norge. Denne saken har utviklet seg til å bli en parodi, og mange politikere i Oslo må ta en runde med seg selv. Det eneste riktige nå er å gi Clemens Saers en erstatning, slik at han får betalt regningene sine, sier Inan.

Flere partier vil gi Clemens Saers oppreisning og erstatning nå.

Ber bystyret avvise Saers-erstatning

Bystyret skal onsdag behandle et forslag fra Bjørn Revil i Folkets parti (FNB). Det tar til orde for at oppreisning til Clemens Saers og at kommunen frafaller alle økonomiske krav mot Saers.

Forslaget er blitt utsatt flere ganger.

I et annet forslag fra Høyres bes det om at Saers skal få utbetalt en billighetserstatning.

Wilhelmsen ber bystyret avvise begge forslagene. Han mener de bryter med prinsippet om likebehandling. Han sier summene som de to partiene foreslår, også er svært høye sammenlignet med det som er vanlig. Det kan føre til en uoversiktlig presedenssituasjon. Både de som allerede er utsatt for vold, og de som i fremtiden blir det, vil kunne kreve det samme, advarer han om.

Han anbefaler heller at kommunen går videre med å utrede en ordning med utvidet menerstatning eller avvente Stortingets arbeid med en ny lov om voldsoffererstatning.

– Jeg synes det er veldig leit for Saers, sier Bjørn Revil. Han påpeker at saken har pågått i over åtte.

Han mener det nå ser ut som saken nå kan ha blitt «blokkert til evig tid».

– Man synes den er så ubehagelig å ta i at man ikke en gang vil stemme den ned. Hvis byrådet ikke ønsker å gi Saers en eneste krone, så får de i hvert fall være tøffe nok til å gå på talerstolen og si det da, sier Saers.