Oslo

Slik blir det på Sørenga

Fotballstadionet er gravlagt, og Snøhetta er ute av dansen. LPO arkitekter får tegne by på kremtomten under Ekeberg. I tillegg til 1200 boliger blir det badestrand og en 20 meter bred promenade.

Omtrent slik vil politikerne at Sørenga-utstikkeren utenfor Middelalderparken skal bli. Bygningsmassen skal reduseres med 25 000 kvadratmeter i forhold til det denne illustrasjonen viser.
  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

Dragkampen om drømmetomten på Sørenga har pågått lenge: Entra prøvde seg med fotballstadion, mens de to arkitektfirmaene Snøhetta og LPO har spilt finale med sine forslag.

Ønsker by

I sommer gjorde eierne, Havnevesenet og Hav eiendom, det klart at de ønsker seg LPOs tettere, mer bymessig bebyggelse med flere boliger. De la ikke skjul på at flere kvadratmeter vil gi flere millioner i havnekassen. Til gjengjeld fristet de med 200 utleieboliger for "vanskeligstilte" i en egen stiftelse.I all stillhet har byrådet sluttet seg til eiernes ønske om å gå videre med LPOs konsept. Leder i byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen, bekrefter at Venstre støtter planen, og dermed er flertallet i bystyret sikret.— Vi går slett ikke for LPO av økonomiske grunner, men fordi vi mener det er et riktig grep å trekke byen inn i fjordbyen, sier byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen, som ikke sluker grunneiernes ønsker rått:- De legger opp til en for tung utnyttelse, og vi vil barbere bort nesten 25 000 kvadratmeter. I tillegg vil vi ha en minst 20 meter bred strandpromenaden mot vest, fritt tilgjengelig for publikum.Heller ikke agnet om utleieboliger for fattige har byrådet uten videre bitt på.- Bystyret har bedt om ca. 300 utleieboliger i Bjørvika. Men vi trenger ikke ta stilling til organiseringen av det i en plansak, sier hun.

Vil dele

Leder i havnestyret, Bernt Stilluf Karlsen, er skuffet over at "gaven" ikke blir bedre mottatt.- Jeg er overrasket over at byrådet ikke er så interessert i disse boligene. Vi ønsker uansett at en del av fortjenesten skal tilflyte byen på en eller annen måte. Men vi kan godt diskutere noe annet enn sosiale boliger på Sørenga.Han er uansett glad for den politiske tilslutningen, som han håper blir bredest mulig. SV har ikke behandlet forslaget, mens Aps gruppe diskuterer det i kveld. Ifølge Karlsen er utenlandske investorer klare til å kjøpe tomten så snart politikerne i Rådhuset har sagt sitt. Konservative overslag tilsier at det vil gi minst én milliard i havnekassen.

2,6 mill for 50 kvadrat

Til gjengjeld må de som skal kjøpe leilighet regne med å bla opp betydelige summer. DnB har tidligere anslått kvadratmeterprisen til ca. 52 000, altså 2,6 millioner for en leilighet på 50 kvadratmeter.- Men vi har ikke gitt opp håpet om at ikke lommeboken alene skal avgjøre hvem som skal få bo i fjordbyen, sier Karlsen.

Les også

  1. Blokker i villaområder?

  2. Oslo kan få 1700 nye båtplasser

  3. Her er finalistene på Sørenga

En strandpromenade skal gjøre det mulig for folk å komme i nærkontakt med sjøen. Tvers gjennom Sørenga anlegges en kanal.