Her var det 5 kilometer kø i morges. Slik kan det også bli i hele neste uke.

Lørentunnelens vestgående løp er stengt i en uke til. Fredag morgen sto trafikken mellom Ryen og Økern så å si stille.

Fra torsdag klokken 22 blir det vestgående løpet i Lørentunnelen (som er på høyre side på bildet) helt stengt for trafikk frem til lørdag 15. januar.

Ved 12-tiden 17. desember veltet en betongbil i Lørentunnelens vestgående løp. Betongbilen gjorde store skader på tunnelen. Nå skal skadene utbedres.

Derfor ble tunnelløpet mot Sinsen helt stengt fra torsdag klokken 22. Hvis alt går etter planen, blir løpet gjenåpnet på morgenen lørdag 15. januar.

Bilister som skulle vestover på Ring 3 fredag morgen, måtte stå i en minst 5 kilometer lang kø mellom Ryen og Løren. I perioder sto trafikken så å si stille på denne strekningen.

Omkjøring via lokalvei

– Stengingen vil dessverre skape forsinkelser i trafikken. Vi oppfordrer folk til å velge alternative ruter. Eventuelt la bilen stå. De som skal langt vestover, bør for eksempel vurdere å kjøre via Operatunnelen, er den klare beskjeden fra Ole Kristian Kjosbakken.

Han er byggeleder i Statens vegvesen.

Det blir skiltet omkjøring via Dag Hammarskjølds vei. Det var her trafikken på Ring 3 gikk før Lørentunnelen åpnet i 2013. Men nå er Dag Hammarskjølds vei en lokalvei med flere lyskryss, færre kjørefelt og lav fartsgrense. Det betyr at de som skal kjøre vestover på Ring 3, må belage seg på svært lang kø mellom Ryen og Sinsen.

– Det er den eneste omkjøringsveien vi har, sier Kjosbakken.

Mette Brunæs er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen. Hun kan fortelle at snøen som falt natt til fredag og fredag morgen, skapte ekstra lang kø på veinettet.

– Det har vært lange køer. Det er sånn det er på veinettet innimellom, sier Brunæs.

Må strippe tunnelen

Ulykken i Lørentunnelen før jul førte til store skader på tunnelkonstruksjonen.

– Vi må ta ned og skifte tak- og veggelementer i tunnelrommet samt påføre sprøytebetong i deler av taket. Dette fører til at det elektriske anlegget blir berørt og tunnelen blir mørk i tillegg til at brannsikringen blir borte. Våre entreprenører vil jobbe dag og natt for å få jobben gjort så raskt som mulig, sier Kjosbakken.

Både vegg- og takelementer i Lørentunnelens vestgående løp ble skadet i betongbilvelten før jul. Fra torsdag 6. januar til lørdag 15. januar blir tunnelens vestgående løp stengt i forbindelse med reparasjonsarbeid.

– Går det ikke an å stenge tunnelen kun på nattetid?

– Nei. Det er en omfattende jobb som skal gjøres. Og siden vi må ta ned lys og deler av konstruksjonen, blir det ikke forsvarlig å kjøre der. Hvis vi blir ferdige med jobben før 15. januar, så åpner vi tunnelen med en gang, svarer Kjosbakken.

– Er det ikke mulig med toveistrafikk i det andre løpet?

– Det er blitt vurdert, men tunnelen er ikke laget for det.

Det er entreprenørene Mesta og Veidekke som utfører reparasjonsarbeidene i Lørentunnelen på oppdrag for Statens vegvesen.