Sps gruppeleder i Oslo: – Sp har tapt, Ap har kjørt over oss som en bulldoser

Mener prosessen rundt sykehusstriden er en «totalt uakseptabel overkjøring av Oslo bystyre».

Morten Edvardsen er Senterpartiets gruppeleder i Oslo bystyre.

Fredag kom meldingen om at regjeringen overkjører Oslo i den langvarige sykehusstriden.

Dermed går det mot utbygging av sykehus på Gaustad og Aker. Ullevål sykehus legges ned. Det er stikk i strid med hva flertallet i Oslo bystyre ønsker.

I valgkampen gikk Senterpartiet inn for å bevare Ullevål.

Etter fredagens nyhet er det likevel stille fra Sp-toppene. På grasrota i partiet er det derimot høy temperatur.

– Overkjøring fra regjerings-Ap

– Dette er en totalt uakseptabel overkjøring av Oslo bystyre, som i desember 2021 vedtok at regjeringen må la Oslo stå for regulering av tomten, sier Morten Edvardsen, Sps gruppeleder i Oslo bystyre, til Aftenposten.

– Det er en overkjøring av Oslo Ap og Senterpartiet fra regjerings-Ap.

– Har ikke regjeringspartiet Sp også et ansvar for utfallet her?

– Ap har flertall internt i regjeringen. Alle vet hva vi gikk til valg på, det var å bevare Ullevål. Vi fikk ikke det inn i Hurdalsplattformen, men der står det ikke noe om statlig plan og å frata Oslo kommune sin rett til å være reguleringsmyndighet. Tvert imot står det at lokaldemokratiet skal styrkes. Sp har tapt, Ap har kjørt over oss som en bulldoser. Støre bør sterkt revurdere om det er en smart måte å behandle regjeringspartneren på.

Edvardsen mener det vil være en helsepolitisk skandale om Ullevål sykehus legges ned og tomten selges.

– Jeg har mistet all tillit til Ingvild Kjerkol som helseminister, sier han.

– Dette er Aps maktarroganse på sitt verste. Så å si alle fagmiljøer i OUS og fagforeninger er mot dette – uten at Kjerkol lar seg affisere. Det er ingen gode argumenter som kan godtgjøre at helsetilbudet i Oslo blir bedre av å legge ned og selge Ullevål.

Kjerkol: – Naturlig at staten tar over

Helseministeren skriver i et svar til Aftenposten at «saken er en konsekvens av Hurdalsplattformen, som både Ap og Sp står bak».

«Flertallet i Oslo bystyre har etter forrige kommunevalg vært tydelig i sin motstand mot prosjektet, der Oslo kommune tidligere har vært en pådriver for blant annet å realisere Aker.» skriver Kjerkol.

Helseministeren skriver at det er «naturlig at staten tar over en planprosess for å hindre forsinkelser og usikkerhet» når «målbildet ligger fast».

«Det er krevende for OUS å gjennomføre gode interne prosesser når det er usikkerhet om planene lar seg realisere.» skriver Kjerkol.

Hun minner om at mer enn 500 medarbeidere er involvert i ulike medvirkningsgrupper.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under en spørretime i Stortinget i mars.

«Et nederlag»

Lisa Marie Ness Klungland, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, kaller nyheten om regjeringens overkjøring av Oslo «et nederlag».

– Et regjeringssamarbeid handler om å gi og ta. Vi må se fremover og jobbe med våre viktige gjennomslag, som endringer i helseforetaksmodellen, å øke helsepersonellkapasiteten og å styrke beredskapstjenestene i hele landet, skriver hun på SMS til Aftenposten.

Stille fra Sp-toppene

Både barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har tidligere vært svært kritiske til statlig overkjøring.

Aftenposten ba fredag om et intervju med Toppe, som via presseavdelingen i Barne- og familiedepartementet takket nei.

Per Olaf Lundteigen har heller ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Før hun tok plass i regjeringen forrige høst, uttalte Toppe våren 2021 at det var «totalt uaktuelt» for Sp å godta en statlig plan på tvers av det kommunen ønsker.

Lundteigen har gjort det klart at han mener Oslo kommune selv er best skikket til å ta avgjørelsen.

Da Kjerkol i januar åpnet for å overkjøre Oslo i saken, ble han utfordret til å svare på hva han selv og Senterpartiets stortingsgruppe ville gjøre dersom regjeringen sa ja til en statlig reguleringsplan – slik de nå har gjort.

Sp-representanten skrev da på SMS til Aftenposten:

«Jeg sa tydelig hva jeg mente om statlig reguleringsplan. (..) Det var viktige og sikkert nyttige signaler til regjeringen. (...) Hvis saken utvikler seg annerledes, blir det et spørsmål å ta stilling til da».