Oslo

Denne ørneungen kan overleve deg og meg

Den første havørnungen som noen gang er ringmerket i Oslofjorden, er på vingene over Håøya utenfor Drøbak.

  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Forskerne mener at havørnen kan bli over 40 år gammel, kanskje opp mot 50.

Havørnungen og jeg møttes for første, og trolig siste gang på nært hold, i begynnelsen av juni. Den, vi vet ikke om det er en hann eller hunn, lå på bakken nedenfor reiret mens den fikk de solide aluminiumsringene festet på hvert bein.

Ringmerker Jan Ingar Båtvik, førstelektor ved Høgskolen i Østfold, med havørnungen nedenfor reiret i begynnelsen av juni.

Dette er den syvende havørnungen som er registrert i Oslofjorden siden 2008. Da kom den tilbake hit for første gang på 126 år etter at den var nesten utryddet i Norge og ble fredet i 1968.– Vi kan si at ringen er sluttet fra russergrensen til svenskegrensen. Paret i Oslofjorden kom i 2008, men i ettertid er det konstatert hekkende havørn i Aust-Agder og det er mistanke om det samme i Telemark. Det er også etablert et par i både Østfold og Vestfold, sier havørnekspert Alv Ottar Folkestad til Aftenposten.

Folkestad leder havørnprosjektet i Norsk ornitologisk forening.

– Havørnen ordnet biffen

– Det som har skjedd, er det som vi håpet på, men ikke trodde på, da vi begynte med dette. Vi hadde ideer om å sette ut havørn i Oslofjorden, men nå har havørnen ordnet den biffen selv, sier Folkestad.

Klatrer og ornitolog Rune Aae har her heist havørnungen opp til reiret igjen og gjør seg klar til å klatre ned igjen og overlate ungen til foreldrene.

Ringmerkingen av ungen ved reiret på Håøya, nord for Oscarsborg utenfor Drøbak, betyr at forskerne får anledning til å følge nøye med på hva den gjør.– Hvis denne ungen gjør det som er typisk for havørnen, vil den etablere seg relativt nær foreldrenes område, det vil si de innenfor 60 kilometer fra plassen der den er klekket.

Mindre dødelighet

Havørnungen på Håøya har større muligheter til å vokse opp enn man hittil har trodd.

– Tidligere var regelen at dødeligheten blant unger og ungfugler var 75 prosent, ut fra det vi visste om kongeørnen, men det ser ut til at dødeligheten er betydelig mindre for havørn. Nå konkurrerer vi med svenskene om å ha den eldste, ringmerkede havørnen. Nå er det en på 33 år, men der vil vi garantert få en økning, sier Folkestad.

Ringene som man merket ørner med frem til 1978, var av en plasttype som mange av ørnene lett plukket av seg. Først i 1978 kom ringene av aluminium og dermed er det i praksis bare ørner merket senere som man kan dokumentere alderen på.

De to voksne havørnene sirklet over reiret under hele merkeoperasjonen på Håøya og skrek varselrop.

– Hvis vi ser på fugl som har tilsvarende livsmønster og som det er naturlig å sammenligne havørnen med, har man konstatert en maksimumsalder på i overkant 40 år. Vi kan regne med å få havørner som er opp mot 50 år gamle, i alle fall over 40.Paret som nå hekker på Håøya, er trolig det samme paret som kom til området i 2008. I så fall er det et vellykket norsksvensk prosjekt vi snakker om. Hunnen fra 2008 er merket. Derfor vet man at hun da var fire år gammel og hadde fløyet helt fra sine hjemtrakter i Lappland, rundt 800 kilometer i luftlinje, før hun slo seg ned utenfor Drøbak.

29 år gammel og ny partner

Havørnene er blant fuglene som kan ha samme partner hele livet, men ikke alltid.

Forskerne har ved hjelp av ringmerkingen kunnet følge enkeltindivider i titalls år og har lært seg mye om livsmønsteret.

En av de voksne havørnene på Håøya i ferd med å ta av fra en av sine faste utsiktsplasser.

— Det er ikke uvanlig at de skifter partner i løpet av de første årene, starter med en og bryter opp. Når de så har etablert seg neste gang, er mønsteret at de holder sammen i mange år, forteller Folkestad.Fra Sverige har man et veldokumentert eksempel, et par der begge er ringmerket. De hadde holdt sammen i 19 år og regelmessig produsert unger. Så forsvant hannen og det kom en ny hann.

— Det ble notert som at den gamle hadde dødd eller tapt en kamp om territoriet. Da hannen forsvant, var han 26 år gammel.

Tre år senere fikk forskerne en hyggelig overraskelse.

— Da fant de igjen den gamle hannen. Han hadde flyttet tre mil og var i full gang med å bygge reir sammen med en ung, finsk hunnørn. Det sannsynlige er at han ble utfordret av den andre hannen og måtte flytte ut, men han så fremdeles lyst på livet.

Les også

«Ørnemannen» er verdenskjent for sin nærkontakt med fugler