Veteranbilene kan likevel bli med på 4. juli-feiringen i Frognerparken

Bymiljøetaten foreslår å bruke parkeringsplassen mot Middelthunsgate til Amcar-utstillingen i tilknytning til feiringen av USAs nasjonaldag.

Amcar-entusiastene skal få vise frem bilene sine, men ikke på gresset i Frognerparken.

I en årrekke har de amerikanske dollarglisene vært et kulturelt innslag under feiringen av USAs nasjonaldag, og veteranbilene har vært utstilt på gresset bak scenen.

Derfor ble det stor frustrasjon blant amcar-entusiastene da Bymiljøetaten satte foten ned for amerikanske veteranbiler på grønt gress i Frognerparken 4. juli.

Nå kommer Bymiljøetaten med forslag til løsning og inviterer arrangøren og Amcar Norge til et snarlig møte.

– Vi foreslår en løsning ved at parkeringsplassen mot Middelthunsgate benyttes til oppstilling av bilene i tilknytning til arrangementet. Da vil de amerikanske bilene kunne få et dedikert areal som er utenfor den vernede parken, men fortsatt i tilknytning til arrangementet, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Hvert år er det feiring av den amerikanske nasjonaldagen i Frognerparken.

– Vi har alltid ønsket 4. juli-arrangementet velkommen inn i parken og har hatt et godt samarbeid med arrangøren, ACCN. Det er det store antallet biler som det ikke er blitt søkt om tillatelse til som en del av feiringen, som vi må finne en god plassering til.

Kongsteien sier at den største belastningen i forbindelse med arrangement på gress er kjøring.

– Frognerparken er fredet, og den er sårbar for slitasje. Det vil alltid være en utfordring å balansere oppgaven med å legge til rette for mangfold, samtidig som vi skal ivareta daglig bruk og vern av grøntområder, sier han.

– Vårt utgangspunkt er at bilene skal være i parken, og at det ikke utgjør et problem når det gjøres i ordnede og organiserte former, sier markedsansvarlig Henning Kjensli i Amcar Norge, som likevel er positiv til utviklingen i saken.

– Vi er rimelig trygge på at vi skal komme frem til en god løsning og ser frem til et konstruktivt møte.