Oslo kommune må granske 252 byggevedtak etter at byråd var inhabil

Oslos byråd for byutvikling – MDGs Hanna Marcussen – har i flere år vært inhabil i en rekke byggesaker. Nå skal vedtakene granskes og kan bli kjent ugyldige.

Oslos byråd Hanna Marcussen (MDG) kan være inhabil i 252 byggevedtak. Alle vedtakene skal nå granskes av et advokatfirma. 
Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Byråd Hanna Marcussen har det øverste ansvaret for Plan- og bygningsetaten. Alle som vil bygge bolig- og næringsbygg i Oslo, trenger tillatelse herfra.

Nå skal hele 252 vedtak gjennom tre og et halvt år granskes. Årsaken er at både byråden og etaten var inhabile da vedtakene ble fattet, melder NRK.

– Med tanke på inhabiliteten var det feil at Plan- og bygningsetaten gjorde vedtak i disse byggesakene, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Marcussen har en bror og en søster som begge er arkitekter i firmaer med interesser i Oslos byggebransje. Hun sa ifra om dette dagen etter at hun tiltrådte.

Det var Kommunal Rapport som først omtalte saken.

Først i august 2018 ble det konkludert med at fordi den ansvarlige byråden var inhabil, var også hele Plan- og bygningsetaten inhabil. Deretter tok det et halvt år før det i mars 2019 ble oppnevnt en setteetat i byggesaker. Vann- og avløpsetaten fikk denne oppgaven.

Granskingen som nå settes i gang, dekker hele perioden fra Marcussen tiltrådte og til mars 2019. Gjennomgangen vil koste minst 800.000 kroner og kan ende opp med at tidligere vedtak kjennes ugyldige.