Datatilsynet krever redegjørelse fra OUS og UNN

Datatilsynet ber Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge forklare hvorfor taushetsbelagt pasientinformasjon var offentlig tilgjengelig.

Hovedinngangen til Oslo universitetssykehus Ullevål.

18. mai 2020 mottok Datatilsynet varsel om at det ved Oslo universitetssykehus (OUS) var oppdaget 275 tilfeller over en periode på tre år av at taushetsbelagte opplysninger om pasienter var tilgjengelig i en offentlig postjournal.

Datatilsynet ser svært alvorlig på bruddene. Oslo universitetssykehus har fått frist til 28. juli for å svare på tilsynets spørsmål, melder NRK.

Sykehuset har innrømmet at de brøt loven og Fylkesmannen i Oslo og Viken har åpnet tilsynssak.

Administrerende direktør i OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth, har tidligere sagt at de også på OUS ser svært alvorlig på det som har skjedd.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har også fått krav om å redegjøre for publisering av en usladdet postliste.

11. mai publiserte UNN en postliste som var usladdet, og inneholdt både navn, personnummer og sakstitler. Feilen ble oppdaget og lista ble fjernet dagen etter. Sykehuset har her fått frist til 3. august for å svare på Datatilsynets spørsmål.

– UNN har foreløpig ikke mottatt en formell henvendelse fra Datatilsynet, og ønsker derfor ikke å kommentere saken, opplyser pressekontakt Solveig Jacobsen ved UNN.