Oslo

Oslo før: Veien opp til Ekeberg har alltid vært lang

Siden tidenes morgen har det å komme seg de ca. 140 meterne opp til Ekebergplatået vært en utfordring. Hester og folk til fots svettet seg opp bakkene før trikken og bilen gjorde det enklere, for opp skulle vi!

På 1800-tallet fant mange malere stigningen opp til Ryenberget som en velegnet forgrunn når de ville skildre den nye by Christiania
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I våre dager har Oslo planene klare for to nye muligheter til å kunne klatre opp til Ekeberg: Trikk i tunnel langs Kongsveien og gondolbane svevende over Bispevika.

Trikken ble vurdert lagt i tunnel allerede da Ekebergbanen ble bygget tidlig på 1900-tallet. Siden har tunnelforslaget dukket opp hver gang det har vært behov for å gjøre utbedringer. Saken som nå ligger i byrådet, vil åpne for et nytt kollektivsystem med egen sykkeltrasé i Kongsveien.

Ideen om en gondolbane til Ekeberg ble lansert på 1990-tallet av prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo. Mens landingsstedet ved Ekebergrestauranten for lengst er ferdig innregulert, anbefalte Plan- og bygningsetaten i januar i år et startsted ved Munchmuseet. Etaten konkluderte da i sin mulighetsstudie at en slik bane til Ekeberg « ... primært har åpenbare kvaliteter som en attraksjon og høy opplevelsesverdi.» Siden da har anbefalingen ligget til modning i Byrådet.

I påvente av byrådskonklusjoner om trikketunnel og gondolbane, skal vi heller se bakover og lete frem tidligere tiders forsøk på å bestige det gamle «Eikaberg».

Ryenbergveien

Ryenbergveien er et så viktig byhistorisk kulturminne at veiløpet er markert med brostein der den krysser Konows gate

Middelalderbyen Oslos vei over Ekeberg gikk opp det som i dag heter Ryenbergveien. Den ledet frem til gamle Ryen gård, der navnet «Rug-eng» forteller at den ble ryddet før år 800 e.kr.

Middelalderens saga om kong Sverre kan fortelle om viktigheten av den bratte bakken under slaget om Oslo i år 1200: «Hæren sørfra ble møtt på Ryenbergene, men bøndene hadde overtaket både på grunn av sin styrke og fordi de sto på toppen av bakkene og birkebeinerne hadde store vanskeligheter med å komme opp bakken på vinterføret».

På 1800-tallet fant mange malere Ryenbakken som en velegnet romantisk forgrunn til den nye by Christiania, og en gang for alle er Ryenbergveiens viktighet slått fast med en brosteinsmarkering tvers over Konows gate.

Brynsbakkene

Da Ekebergbanen åpnet i juni 1917, benyttet flere sjansen til å finne ut om hestekrefter kjørte raskere enn elektrisk kraft.

I 1854 ble Norges første jernbanetrasé åpnet med stor festivitas og glede; endelig skulle også vi bli en tognasjon. Men selv om jernbanen ikke skulle gå opp Ekebergskrenten, måtte den forsere samme høydeforskjell ut av Christiania og klatre opp bakkene til Bryn.

For å få toget opp, ble det satt til et ekstra damplokomotiv. Men også nedoverbakken var vanskelig. På toppen trengte man derfor et sted å ha et stopp der man kunne stramme bremseklossene manuelt. Der ble Bryn stasjon lagt.

En «Bjergbane til Ekeberg hageby» ble foreslått i 1919, inspirert av Bergens Fløibane som sto ferdig året før

Kongsveien

På grunn av en sterkt stigende friluftsinteresse på slutten av 1800-tallet, kjøpte Kristiania kommune store deler av Ekebergplatået og bygde opp den reneste folkepark med et nett av turveier. Det trengtes en rask vei opp dit, og på begynnelsen av 1890-tallet ble derfor Kongsveien anlagt langs Ekebergskrenten.

Den nye veien ga tilgang til en romantisk utsikt utover Kristiania og gjorde det mulig å bygge både Sjømannsskolen og Ekebergrestauranten, samt lage den lille Kafé Utsikten. Dessuten kunne man endelig unngå å måtte forsere den bratte stigningen opp Ryenbergveien for å komme seg ut av byen i den retningen.

Ekebergbanen

Ideen om en gondolbane til Ekeberg ble lansert på 1990-tallet av Miljøbyen Gamle Oslo, og har nå ligget til utredning i byrådet i snart et år

Rundt hundreårsskiftet inn i 1900-tallet ble byens hestedrevne sporveier elektrifisert og nye trikkestrekninger lagt. I 1917 ble traseen fra Stortorvet til Oslo hospital i all overmodighet forlenget opp til Ekeberg, rett ved siden av Kongsveien.

Dette var en utfordring. Igjen måtte den strenge høydeforskjellen forseres, og derfor ble Ekebergbanen bygd med en driftsspenning på 1200 volt. Men siden materiellet også skulle kjøre på 600 volt i sentrum, ble det i Gamlebyen lagt en «dødsseksjon» på kjøreledningen som skilte 600 volt fra 1200.

Bjergbane

Ekebergtrikken i tunnel er en gammel idé som nå kan åpne for et nytt kollektivsystem med egen sykkeltrasé i Kongsveien.

I 1924 ble Ekeberg hageby bygget med 188 småhus, oppført for «Kristiania bytjænestemands byggeselskab», den nest eldste trehushagebyen i Norge etter Tåsen hageby. For å komme seg opp til de nye boligene, ble det satt inn skikkelig langtidsplanlegging.

Allerede i 1919 la nemlig Ekebergbanens styre frem et dristig forslag, inspirert av Bergens nylig anlagte fløibane. Man ville rett og slett bygge « ... en dobbeltsporet, elektrisk drevet kabelbane fra Konows gade 1B til toppen af Ekebergplateauet».

Den fikk navnet «Bjergbane til Ekerberg Haveby», og fikk boligdirektørens velsignelse: «Et anlæg som dette vil være i høi grad ønskelig, da der vanskelig vil kunne igangsættes en rationel bebyggelse af Ekebergplateauet». Men etter å ha blitt presentert på en helside i Aftenposten, døde forslaget.

Morgendagens to muligheter

Og der står vi i dag, nederst ved foten av Ekeberg, og betrakter byhistoriens mange og varierte forsøk på å komme seg opp til platået høyt der oppe. De nærmeste årene vil gi oss svaret på om Oslo vil utfordre høydeforskjellen på flere måter.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Gondolbane
  3. Oslo