Oslo

Oslos byråd misfornøyd med Bærums E18-plan

Bærum kommunes forslag til ny regulering av områdene rundt E18 mot Oslo, blir ikke godt mottatt på den andre siden av kommunegrensen. Planen bryter med inngåtte avtaler, mener hovedstadspolitikerne.

Illustrasjonsfoto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

  • NTB

Byrådet i Oslo mener forslaget fra Bærum ikke bare er i strid med den reviderte avtalen om Oslopakke 3, men at den også går imot nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og den regionale planen for areal og transport i de to nabofylkene, skriver Dagsavisen.

Fjernet planlagt bilfelt

– Gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 ble det fjernet et planlagt nytt bilfelt inn til Oslo på strekningen Lysaker-Strand. Det var viktig for å få ned luftforurensning og klimautslipp, og for å skape mer og bedre byliv i Oslo, sier Hanna E. Marcussen, som er De Grønnes byråd for byutvikling i Oslo.

Hun mener Bærum ikke tar konsekvensen av det fjernede feltet. Fra Strand og utover er det nemlig de gamle planene som gjelder fortsatt.

– Disse planene vil gi økt veikapasitet inn til Oslo. Vårt mål er bedre kollektivtransport, flere sykkelveier og mer liv i byen, fremfor økt biltrafikk, sier Marcussen.

Kan nedskaleres senere

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune, forsvarer reguleringsplanen og sier det er viktig å få en avklaring, blant annet av hensyn til dem som bor i området. Samtidig sier han at planene kan nedskaleres senere.

Les også

  1. Aftenposten spurte Lan Marie Nguyen Berg: Spiser du E18-kamelen med et smil?

  2. Om noen år blir det omkamp om E18

Les mer om

  1. E18
  2. Bærum
  3. Oslo
  4. Oslopakke 3