Oslo

Dette tjener eierne på Øyafestivalens suksess

Siden 2012 har eierne tatt ut nesten 5,5 millioner kroner i utbytte fra festivalen som får offentlig støtte og engasjerer 2600 frivillige.

På Øyas åpningsdag i år var det Massive Attack som toppet festivalplakaten.
  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

Siden oppstarten i 1999 har Øya vokst til å bli Norges største festivalsuksess. I år er det utsolgt som vanlig, en tradisjon som har vist seg å være god butikk for festivalens eiere.

Sist det ble tatt ut ordinært utbytte, var i 2013. Da hentet eierne ut 1,5 millioner kroner fra Øyafestivalens eierselskap Norfest AS.

I 2012 ble det tatt ut 731.000 kroner fordelt på de seks daværende eierne.

I forbindelse med et eierskifte i 2014 ble det i tillegg tatt ut et utbytte på drøyt 2,3 millioner kroner fra Øyafestivalen AS. Til sammen er det dermed tatt ut ca. 5,5 millioner kroner fra de to selskapene siden 2011.

  • Skal du på Øya i år: Sjekk ut vår store festivalguide

Det er eierne av Norfest AS som stikker av med pengene. Eierne er i dag Alter Ego Gruppen (som igjen er eid av investor/Øya-styreleder Geir Hjorth og Stig-Rune Steiro), Øyas bookingsjef/medgründer Claes Henrik Olsen, samt medgründerne Christian Borger Østlie, Stein Arne Blomseth og Linn Catrine Lunder.

Anders Støver, som var med på oppstarten av festivalen i 1999, solgte seg ut i 2014.

Aftenposten har tidligere skrevet at Øya-eierne tok ut et utbytte på 2 millioner kroner i 2009.

– Gjør rede for hver eneste offentlige hundrelapp

Øyafestivalen har de siste fem årene hatt inntekter på til sammen ca. 300 millioner kroner. Det samlede overskuddet i disse årene utgjør 11,5 milioner. Inntektene kommer i all hovedsak fra salg av billetter, mat og drikke, samt fra sponsorer.

I tillegg mottar festivalen et offentlig tilskudd. Dette utgjør i underkant av 4 millioner kroner årlig.

PR-sjef Jonas Prangerød synes ikke det er problematisk at det tas ut utbytte fra en festival som får offentlig støtte.

Jonas Prangerød, PR-sjef.

– Det offentlige støtten går til forhåndsdefinerte prosjekter i tilknytning til festivalen. Derfor har ikke støtten noe med overskuddet å gjøre. Dersom hele eller deler av støtten forsvinner, forsvinner også de prosjektene som vi bruker støtten på, sier Prangerød.

– Hva slags prosjekter er det snakk om?

– Det handler blant annet om kompetanseoverføring til andre deler av vår bransje, om styrking av egen kompetanse og om prosjekter knyttet til musikkeksport. Dette er blant tingene som vi bruker mest tid på gjennom året, sier Prangerød.

Øyafestivalen sender hvert år et regnskap til Kulturdepartementet over hva pengene går til.

– Vi gjør rede for hver eneste hundrelapp, sier Prangerød.

2600 frivillige jobber for Øyafestivalen

I bytte mot festivalbilletter, arbeider i år ca. 2600 frivillige som blant annet vakter, bartendere og bandkontakter på Øya.

– Har dere betenkeligheter ved at så mange jobber frivillig, mens eierne tar ut utbytte?

– Nei, dette er ikke veldig annerledes enn idrettsarrangementer med mange frivillige og store pengesummer involvert. Vi har valgt en modell med frivillig arbeidskraft som er veldig verdifull for oss, både i kraft av den jobben de gjør, og som rekrutteringsbase. Både jeg og andre ansatte startet som frivillige, sier Prangerød.

– Et mål å tjene penger

Prangerød sier de helt bevisst har valgt å drive festivalen som et aksjeselskap.

– Det er gjennomsiktig og ryddig for oss selv og alle andre som ønsker innsyn. Når man driver et aksjeselskap, er det et mål og drive godt økonomisk. Selv om det tas ut utbytte, dyttes det hele tiden mer penger inn i festivalen. Å tjene penger er helt i tråd med vår målsetning, sier Prangerød.

Han er for øvrig ikke selv inne på eiersiden i Øyafestivalen. Det er heller ikke Øyas daglige leder Tord Rønning Krogtoft. Krogtoft hadde i 2015 en lønn på 649.000 kroner.

Kulturdepartementet: Uproblematisk

Øyafestivalen har vært en del av knutepunktordningen for festivaler, som innebærer at den offentlige støtten de siste årene har kommet direkte fra Kulturdepartementet. Ordningen er avviklet, og i år mottar derfor Øya penger fra Kulturrådet.

For Kulturdepartementet har det vært uproblematisk at Øyafestivalen tar ut utbytte. Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) skriver i en epost at de hvert år har mottatt en detaljert rapport om hvordan tilskuddet ble benyttet.

– Driftstilskuddet fra departementet finansierte ikke den kommersielle virksomheten som Øyafestivalen hadde eller har, skriver Fredriksen.

Les mer om

  1. Øyafestivalen