Oslo

Nå blir det aktivitetssoner i Marka

Gammelskogen på Grefsenkollen er ett av områdene som nå blir "aktivitetssone". Her fra en befaring med to av motstanderne, Gjermund Andersen i Naturvernforbundet Oslo og Akershus og leder for Lillomarkas venner, Frode O. Hansen.

Byrådet mener at akebakker, klatrevegger og tilrettelagte turveier i Marka vil styrke Markagrensen

  • Kjersti Flugstad Eriksen

Oslos kommuneplan styrer utbyggingen av Oslo i årene fremover. Byrådets forslag til ny kommuneplan frem mot 2030 ble behandlet av byutviklingskomiteen tirsdag.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen understreker at det er bred enighet om at fortettingen av Oslo skal skje fra sentrum og utover. Byen skal vokse med 200.000 innbyggere de neste årene.

— Forslaget vårt fikk bred tilslutning i byutviklingskomiteen. Vi har nå fått en kommuneplan som legger til rette for en godt planlagt utvikling av byen, sier Fredriksen.

Hovedgrepet er å fortette innenfra og ut, istedenfor å bygge tettere i ytre by. Ved totalt 33 stasjoner langs T-banenettet er det vedtatt fortetting. Byrådet vil bygge høyere og tettere der infrastrukturen tåler det, og der kollektivtilbudet er best

— Vi gjør det uten at fortettingen går på bekostning av marka eller byens parker. Det forsterker Oslos bymessige preg, sier Fredriksen.

Vedtok aktivitetssoner i marka

Byrådet foreslo åtte ulike aktivitetssoner innenfor markagrensen. Forslaget ble vedtatt mot SV og Miljøpartiet de grønnes stemmer. Naturvernforbundet Oslo og Akershus har også gått sterkt ut mot aktivitetssonene.

I aktivitetssonene vil det være mulig å lage tilrettelagte veier og gjøre mindre inngrep, selv om det er innenfor markagrensen. Det er dette som har fått motstanderne til å hevde at aktivitetssonene er begynnelsen på en generell oppmykning av markaloven.

Det er byråd Bård Folke Fredriksen slett ikke enig i.

- Med aktivitetssoner ved markagrensen kan man lettere bygge tiltak for idretts og friluftsliv og dermed gjøre marka mer tilgjengelig.Alle tiltak her som ellers i marka er søknadspliktige, men mitt mål er å åpne opp for at flere kan få gode naturopplevelser, ikke færre, sier Fredriksen.

De oransje områdene på kartet viser hvor aktivitettssonene i Marka skal ligge.

Leder for arbeidet med kommunedelplanen i byutviklingskomiteen, Maren Malthe-Sørenssen (H), er fornøyd med at byrådet fikk flertall for den delen av forslaget.

— Vi ønsker å gjøre det lettere å få til små tiltak som en akebakke eller en klatrevegg. Tiltak som retter seg mot dem som ikke går tur med Kvikklunsj og termos. Kanskje også stier som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, sier Malthe-Sørenssen.

MDG: Byråden prøver å være hipp

Harald A. Nissen i Miljøpartiet De Grønne mener det er unødvendig ågjøre endringer i marka.

— Marka er noe vi faktisk er gode på, sier Nissen.

Han mener byrådenikke har skjønt hva som er hipt, heller.

— Han prøver å være litt hipp med bmx-baner og sånt, men den hippeste trenden er tradisjonelt turliv. Å gå på tur i marka, det er det som er trenden, sier Nissen.

Han synes at forslaget er for lite gjennomtenkt.

– Vi letter på regelverket for å bygge i Marka, men vet ikke helt hva vi får. Vedtaket mangler klare avgrensninger for hva som kan og ikke kan bygges, sier Nissen.

Aker sykehus fortsetter som sykehus

I det vedtatte forslaget skal Aker sykehus fortsette som helse- og sykehusområde. Det var noe Ap og komitémedlem Anders Røberg-Larsen (Ap) ønsket.

— Vi ønsker at man får en ny regulering av det området som sikrer at det avsettes til helse- og sykehusformål. Vi har vist til at Oslo vokser. Nå kommer Hovinbyen med 70.000 nye innbyggere, og tilbudet på Aker må man heller styrke og utvikle, sier Røberg-Larsen.

Arbeiderpartiet ønsket at Grorud skulle bygges ut som knutepunkt, slik som Økern eller Skøyen, men fikk ikke flertallet med seg. På Smestad ønsket både Ap og FrP en slik utbygging, men det ble heller ikke vedtatt. I stedet blir det en mindre utbygging, en såkalt prioriterte stasjonsnære områder.

— Jeg mener byrådet gjør en historisk feil når de ikke peker på Grorud som en fremtidig kollektivknutepunkt, sier Røberg-Larsen, mens Bård Folke Fredriksen sier at det ville blitt for massivt.

Bystyret skal behandle kommuneplanen i løpet av høsten.

Les også

  1. Kjemper mot ballplasser og klatrevegger i Marka

  2. Tre spørsmål om millionbyen Oslo

  3. Det nye senteret på Økern skal hete Noor

  4. Mannen som tegnet Torshov

  5. Disse boligene betalte for T-banen