Elevorganisasjonen reagerer på forskjellsbehandling under eksamen

Hver skole kan velge om de skal la elevene bruke digitale ressurser og oppslagsverk under eksamen. - Urettferdig, mener Elevorganisasjonen.

Ved vårens eksamener har det vært opptil hver enkelt skole om de ønsker at elevene skal benytte seg av digitale hjelpemidler eller ikke. Det er ikke Elevorganisasjonen fornøyd med.

Elevene ved tredje klasse på videregående er godt inne i avsluttende eksamensperiode. Det er høyt stressnivå og mye press forbundet med de siste eksamenene de skal levere fra seg.

Nytt av året er at hver skole kan velge om de ønsker å bruke digitale ressurser og oppslagsverk under eksamen.

Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler kan elevene benytte seg av blant annet leksikon på nett og Wikipedia.

Rahman Chaudhry, fylkesleder i Elevorganisasjonen Oslo, mener det er forskjellsbehandling av Oslo-elever under eksamen.

— Det er ulik praksis mellom de forskjellige skolene i Oslo. Sensor kan få to bunker med besvarelser, hvor den ene er med digitale hjelpemidler, og den andre er uten. Det kan føre til at bunken med hjelpemidler kan få bedre karakterer, og det er ikke rettferdig overfor elevene. Osloskolen må ha en felles standard, sier Rahman Chaudhry, fylkesleder i Elevorganisasjonen Oslo.

Noen sier ja, andre nei

Utdanningsdirektoratet kom sent i vår ut med informasjon om at skolene kan velge å la elevene benytte nettbaserte hjelpemidler under eksamen dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.

— I tråd med de nasjonale retningslinjene var det fortsatt opp til skolene å velge om de ville benytte disse hjelpemidlene. Noen skoler har valgt å benytte dette tilbudet, andre har valgt å ikke benytte det. Vi er opptatt av likebehandling av elever. Dette er de nasjonale retningslinjene vi følger, forklarer Åsta Ytre, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

- Forskjellsbehandling av elevene

Ved at man lar skolene bestemme formen på dette, forskjellsbehandler man elevene, hevder Chaudhry.

- Man kan ikke ha ulik praksis innad i Osloskolen, eller ulik praksis mellom klasser på en skole. På Oslo katedralskole, hvor jeg går, ble de som ble trukket i skriftlig engelskeksamen ikke informert om at de kunne bruke digitale hjelpemidler. De fikk likevel logget inn på leksikon og Wikipedia. Her har det vært en kommunikasjonssvikt som har gått ut over elevene, sier Chaudhry.

Utdanningsdirektoratet forklarer at til sentralt gitt eksamen, er alle hjelpemidler tillatt.

— Hensikten med dette er at elevene, sammen med sin lærer, kan velge ut de hjelpemidlene som er relevant for den enkelte. Vi understrekerat det er skolene som har ansvaret for at eksamen gjennomføres på en sikker måte. De må derfor kunne sikre de aktuelle IP-adressene, sier avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Udir.

Ifølge henne får sensorene ikke vite om elevene har hatt tilgang til digitale hjelpemidler, men elevene må oppgi informasjonskilder de har brukt, uavhengig av om informasjon er funnet i trykte eller digitale kilder.

- Skaper ulike premisser for eksamen

Chaudhry forteller at han ser intensjonen med lokal bestemmelse når det gjelder eksamen, men at ordningen likevel er problematisk.

— At mennesker som går på skoler innenfor samme by har så ulik praksis, er ikke greit. Det er gjerne de samme sensorene som retter eksamen på de ulike skolene. Man får bredere kildehenvisninger i oppgavene sine om man kan bruke digitale hjelpemidler. Så lenge én elev gjennomfører eksamen på andre premisser enn de andre, så er det urettferdig for den eleven, sier han.