Holdt kvinne fanget i 14 timer – tvang henne til å sniffe amfetamin

Kvelertak, vold, trusler om voldtekt og å skyte henne. Mer enn to år senere er kvinnen sterkt preget av det 14 timer lange fangenskapet.

De kjente hverandre fra før og hadde vært kjærester i ni måneder. Da dette skjedde, i januar 2015, var forholdet slutt, men de var fortsatt venner.

Mer enn to år senere behandlet Oslo tingrett saken mot mannen for vold og frihetsberøvelse.

Kvinnen fortalte i retten at hun var veldig glad i tiltalte og ville hjelpe ham fordi han hadde mange personlige utfordringer, men det som skjedde denne dagen har merket henne for livet.

Hun hadde vært på besøk hos den da 39 år gamle mannen fordi han var syk, men da hun skulle gå, holdt han henne tilbake.

«Konstant tilstand av frykt for livet»

Han dro henne etter håret, slo henne flere ganger i ansiktet og i hodet, og tok kvelertak på henne. I 14 timer ble hun holdt fanget. Dette skriver Oslo tingrett i dommen mot mannen:

«I løpet av de 14 timene hendelsen varte, ble fornærmede slik retten vurderer opplysningene utsatt for en nesten konstant tilstand av frykt for livet, mishandling og fysisk og psykisk terror, blant annet ved at tiltalte sa han skulle skyte henne, og da han simulerte at han hadde klippet av sin egen finger.

Det at han i tillegg stengte henne inne i hans hjem, utøvde vold og i tillegg tvang henne til å inhalere amfetamin, medfører etter en rettens syn at arten av krenkelsene, alt sett i sammenheng, må̊ medføre en oppreisning av betydelig størrelse.

Det fremstår også̊ som noe tilfeldig at fornærmede kom fra situasjonen uten større fysiske og/eller psykiske plager.»

Tapet munnen

Tiltalte tvang kvinnen til å sniffe amfetamin på denne måten: Først tapet han munnen hennes, så førte han et sugerør inn i det ene neseboret og lukket så det andre neseboret med fingeren sin.

Da kvinnen pustet, fulgte det dermed amfetamin med inn i nesen. Blodprøven som ble tatt etter at hun klarte å flykte fra fangenskapet, viste også amfetamin. I leiligheten fant politiet dessuten et sugerør.

Tiltalte ble så sent som i juni 2011 straffet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, trusler, vold og narkotikabruk. Dette er ganske nøyaktig de samme straffebestemmelsene som han var tiltalt for denne gang.

Fire måneder kortere straff enn aktors påstand

Tingretten slår fast at sterke, allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon:

«Den fysiske og psykiske volden har pågått i omkring 14 timer, fremstår som fullstendig uprovosert uten noen som helst forståelig foranledning, har et klart preg av mishandling mot en forsvarsløs kvinne», heter det i dommen.

Aktor la ned påstand om to års fengsel, men det var noe for strengt, mente dommerne, som fastsatte straffen til ett år og åtte måneders fengsel, derav fire måneder betinget.

Flere artikler om kriminalitet: