Oslo

Fire ganger mer krim i Oslo enn i New York

Oslo-politiet har sagt at hovedstaden skal være Europas tryggeste. Men det er langt igjen, for statistikken viser at Oslo er Skandinavias krimhovedstad, og det er fire ganger så mange vinningsforbrytelser i Oslo som i New York.

Her tar politiet hånd om flere personer under en demonstrasjon i Oslo. Oslo har nå mer kriminalitet enn New York.

Mens det i resten av landet ser ut til å bli stadig mindre kriminalitet, er situasjonen en helt annen i Oslo. Antall grove tyverier i hovedstaden økte med 20 prosent fra 2006 til 2007.

Økningen i antall tyverier fra personer på offentlig sted økte fra 8.000 til 10.600 i samme periode. Det vil si at 29 personer ble frastjålet noe eller ranet på gata i Oslo hver eneste dag i fjor, skriver Dagbladet.

Østeuropeere

Antall bilinnbrudd økte med 18 prosent i Oslo i fjor, til 5.200 anmeldte tilfeller. Oslo-politiets visepolitimester Roger Andresen skylder på folk fra Øst-Europa. Justisminister Knut Storberget er til dels enig.

– Vi kjenner til at en del av økningen skyldes internasjonale omreisende. Vi må få opp oppklaringsprosenten for å komme dette til livs, sier Storberget, som varsler et nytt DNA-prosjekt til 60 millioner kroner.

En sammenligning viser at Oslo ligger på krimtoppen i Skandinavia når det gjelder antall anmeldelser av vinningsforbrytelser per innbygger. Det var 90 slike forbrytelser per 1.000 innbyggere i Oslo i fjor, det vil si at nesten én av ti Oslo-folk leverte anmeldelse etter å ha blitt frastjålet noe i fjor.

Krimtoppen

I København mottok politiet 50 anmeldelser per tusen innbyggere, og i Stockholm 79 per tusen innbyggere.

I New York mottok politiet 22 anmeldelser for vinningsforbrytelser per 1.000 innbyggere i 2006. Det vil si at det er fire ganger så mange anmeldte vinningsforbrytelser i Oslo som i New York, fordelt på innbyggertallet.

– Man skal være varsom med å trekke sånne paralleller. Men uavhengig av det kan jeg si at tallene for vinningsforbrytelser i Oslo er for høye, sier Storberget.