Flere moskeer krever ekstraordinært årsmøte i Islamsk råd

Flere av de største moskeene vil ha på plass et nytt styre raskt. Den midlertidige lederen sier han ikke har noe imot ønsket, men at det neppe kan skje før i oktober.

Kebba Secka leder arbeidsutvalget i Islamsk råd. Han er nå positiv til at et nytt styre kan velges før mars 2017, men sier at formalitetene krever at dette fort kan ta tre-fire måneder.

I begynnelsen av juni gikk styret i Islamsk Råd Norge (IRN) av, fordi styret ikke fikk flertallet av medlemsorganisasjonene med på å si opp generalsekretær Mehtab Afsar.

Et arbeidsutvalg (AU) tok over, det skal i utgangspunktet styre IRN frem mot neste årsmøte i mars 2017. Flere sentrale moskeer har reagert på denne fremgangsmåten. Norges største moske, Det Islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina (9400 medlemmer), jobber nå for å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å få valgt et nytt styre.

Halvparten må be om nytt møte

Ifølge IRNs vedtekter skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst halvparten av medlemsorganisasjonene ber om det. Aftenpostens ringerunde til de største medlemsmoskeene viser at flere støtter forslaget om å kalle inn til et møte så snart som mulig i sommer (se fakta).

Disse moskeene har 35.000 medlemmer bak seg. IRN oppgir selv at de representerer til sammen rundt 80.000 muslimer i Norge.

LES OGSÅ: - Én av fem følger Mekka-tider i ramadan

– Islamsk råds navn står på spill

Forstander Iftikhar Mahmood i Søndre Nordstrand Muslimske Senter sier til Aftenposten at det er nødvendig å velge nytt styre snarest mulig.

– Vi befinner oss i en limbo-tilstand nå, som medfører mye usikkerhet hos medlemsorganisasjonene. Det er også uklart om den midlertidige ledelsen er i stand til, og eventuelt har mandat til, å handle på vegne av rådet på linje med et styre. Slik situasjonen er nå, kan jeg ikke se at de kan uttale seg på vegne av muslimer i Norge, sier Mahmood.

LES OGSÅ: Nå vil imamene snakk norsk i moskeene

LES OGSÅ: Skal fange opp unge som moskeene ikke får tak i

Han er redd for at Islamsk råd blir svekket hvis interne forhold skal avklares i media.

Vil gi AU arbeidsro

Ikke alle moskeer ønsker nytt valg snarest. Tawfiiq Islamsk senter (7000 medlemmer) sa tidligere i juni at de ønsker å gi den midlertidige ledelsen arbeidsro.

– Det som skjedde er trist og burde ikke ha skjedd. Nå håper vi at de rydder opp i dette. Vi ønsker at arbeidsutvalget nå får arbeidsro og kan gjøre den jobben de er satt til å gjøre, sa forstander Abdibasid Ali Mohamed.

Styreleder Sajjad Younas i Bergen Moské vil ikke kreve ekstraordinær generalforsamling, men han ser helst at et nytt styre kommer på plass så fort som mulig.

LES OGSÅ: Truer med utmeldelse i Islamsk Råd

– Vi har vært fornøyd med både generalsekretæren og styret som trakk seg, vi. Det som skjedde er trist, vi får håpe at ting ordner seg, sier Younas

Positive til styrevalg

Kebba Secka som nå leder arbeidsutvalget, var styreleder fra 1998 til 2000. Han sier til Aftenposten at de er positive til å velge nytt styre, men mener formalitetene krever at prosessen vil ta noe tid.

Kebba Secka leder arbeidsutvalget i IRN. Han er positiv til at et nytt IRN-styre kan velges før mars 2017, men sier at formalitetene krever at dette fort kan ta tre-fire måneder.

Secka viser blant annet til at de ennå ikke har fått noe skriftlig krav om ekstraordinært årsmøte, men noen har tatt det opp muntlig.

– Jeg tror at flere forstår at denne prosessen ikke kan settes i gang før etter fellesferien. Da må rådet velge en valgkomité, som må få jobbe en stund. Og så må det kalles inn til et nytt rådsmøte for å velge styre. Dette vil tidligst kunne skje i oktober, sier Secka.

Han skal i disse dager snakke med flere moskeer for å høre om deres syn i saken.

LES OGSÅ: Holder tilbake pengestøtte til Islamsk Råd

– Hva synes dere om kravet om å velge nytt styre snarest?

– Det er helt greit for oss. Hvis vi får nytt styre, kan vi konsentrere oss om å undersøke personalsaken som utløste det hele. Men vi må følge formalitetene, svarer Secka.

  • Hvis du er interessert i å lese mer om islam og muslimer i Norge, kan du her se en serie artikler som Aftenposten har skrevet: