Oslo

Her er de tre alternativene når Oslo universitetssykehus skal bruke milliarder på å bygge nytt

Det vil kunne koste mellom 26 og 53 milliarder kroner, avhengig av hva man bestemmer seg for i 2017.

Om man velger alternativ 3 kan det bli lokk over Ring 3.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Mye av bygningsmassen til Oslo universitetssykehus (OUS) er gammel og lite praktisk til å drive sykehus i, i tilegg til en ventet befolkningsvekst i Oslo. Derfor er sykehusledelsen i gang med et prosjekt for å finne ut hvordan man skal organisere sykehuset i fremtiden.

Torsdag fikk styret ved sykehuset oversendt tre mulige løsninger til hvordan og hvor sykehuset skal være i fremtiden.

De tre alternativene er:

 • Pusse opp dagens bygningsmasse, og bygge noe nytt
 • En deling mellom Gaustad og Ullevål
 • En delvis samling på Gaustad med et nytt lokalsykehus
  Alternativ tre vurderes som det beste alternativet, men også det dyreste. Å samle hele OUS på Gaustad er ikke lenger et alternativ som vurderes.

Styret i OUS fikk overlevert dokumentene torsdag. 28. januar vil de ta en beslutning på om man skal gå videre med arbeidet. I slutten av 2017 regner man med å ta en beslutning på hvilket alternativ man vil gå for.

1. Må utrede alternativ de ikke ønsker

Det første alternativet er ikke ønsket fra sykehusets side, men må likevel utredes. Dagens bygningsmasse er spredt på mange ulike steder.

Ifølge foreløpige beregninger, vil det koste mellom 26 og 33 milliarder kroner. Alternativ 1 er det billigste av de tre på kort sikt, men vil føre til at gjennomsnittsalderen på bygningsmassen til OUS er 58 år i 2035.

2. Gaustad og Ullevål

ullevaal-dFElLFq8ih.jpg

Dersom man går for alternativ 2 vil Ullevål bli lokalsykehus for de seks bydelene OUS har ansvar for i dag. På Ullevål vil det også bli regionalt beredskaps-, akutt og traumesenter og avdelinger for psykisk helse og rusavhengighet.

Slik kan Gaustad bli seende ut med alternativ 2. Her har man valgt en bro over Ring 3.

På Gaustad vil det være barn-, kvinne— og fødeavdeling, spesialsykehus for epilepsi (SSE) og barne- og ungomdspsykiatrisk. Dette sykehuset ligger i dag ved Sandvika, Bærum.

Ifølge foreløpige beregninger, vil dette koste mellom 34 og 43 milliarder kroner og gi en gjennomsnittsalder på bygningsmassen på 34 år i 2035.

Prosjektet er så omfattende at man vil måtte starte bygging på ett sted og lage såkalte rokeringsbygg - der sykehuset kan drives mens byggingen pågår.

3. Gaustad med nytt lokalsykehus

Alternativ 3 legger opp til at Gaustad blir lokalsykehus for tre bydeler, samtidig som det er lands- og regionsykehus. Et nytt lokalsykehus skal etableres for de resterende tre bydelene. Hvor lokalsykehuset skal være er usikkert, men det kan enten bli på Ullevål, Aker eller det bygges et helt nytt sykehus på en tomt man ennå ikke har bestemt seg for.

Om man velger alternativ 3 kan det bli lokk over Ring 3.

Dette kan enten bli på Ullevål, Aker eller et helt nytt sykehus på en tomt man ennå ikke har bestemt seg for.

I dette alternativet vil Gaustad få et multitraumesenter, som ligger på Ullevål i dag.

Byggestart mellom 2019 og 2023, avhengig av hvor man starter først. Kostnadene for dette alternativet er mellom 38 og 47 milliarder dersom lokalsykehuset legges til Aker og mellom 40 og 53 milliarder dersom man bygger et helt nytt lokalsykehus.

Dette vil de uansett bygge

I alle alternativene er en oppgradering av Radiumhospitalet og nye lokaler til nyfødtintensiv og regional sikkerhetsavdeling (psykiatrisk) tatt med. Radiumhospitalet vil være i drift i minst 15 år til.

Det er også laget tre mulige alternativer for ny regional sikkerhetsavdeling. De tar seg av psykiske pasienter med det aller størst behovet for oppfølging.

Foreløpig vurderes tomter på Ila, Dikemark og Gaustad, hvor Ila ses på som det beste alternativet.

Nytt OUS ligger langt frem i tid

Prosjektet er foreløpig i det man kaller en «idéfase». Dersom styret godkjenner arbeidet som er gjort, vil man utarbeide mer detaljerte konsepter basert på de tre alternativene som skal kvalitetssikres eksternt. Deretter starter et forprosjekt som også skal kvalitetssikres.

Uansett hvilket alternativ man går for, vil planlagt byggestart være en gang etter 2020.

Før den tid må OUS skaffe finansiering. Det meste av dette vil komme som lån fra Helse— og omsorgsdepartementet.

Les også

 1. Ny rapport: Store geografiske forskjeller i behandling av barn

 2. Tusenvis av sykehuspasienter plasseres på korridor

 3. Jordmødre frykter «fød and go»-tilstander