Regjeringen: Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager

Det er ikke lov å gi avslag til en kommersiell barnehage fordi den er kommersiell, påpeker Kunnskapsdepartementet. Det har vi aldri gjort, svarer Oslo-byrådet.

– Hvis man ønker at kommuner skal kunne si nei til kommersielle barnehager fordi de er kommersielle, må loven endres, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
  • Christian Sørgjerd

– Oslo har sagt at de vil prioritere kommunal utbygging fremfor å gi tilskudd til nye private barnehager. Det har de lov til, så fremt de oppfyller retten til barnehageplass. Men så sier de samtidig at de vil tillate nye private hvis de er ideelle. Kunnskapsdepartementet har nå vurdert at det ikke er lov å skille mellom barnehagene utfra hvem som tar ut et rimelig utbytte og ikke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Onsdag sendes brevet med lovtolkningen ut til landets fylkesmenn. Isaksen er tydelig på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener om det som gjøres i enkeltkommuner, men om hvordan departementet - som øverste myndighet - mener at regelverket overordnet skal forstås.

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Svaret fra oppvekstbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo er kontant:

– Dette er fullt gjennomslag for vår barnehagepolitikk og måten vi behandler søknader på. Departementet bekrefter det samme som Fylkesmannen tidligere har slått fast. Så lenge vi oppfyller den lovfestede retten til barnehageplass, har vi stor frihet i hvordan løse dette konkret, sier hun.

Dahl understreker at Oslo ikke har avslått noen søknader fordi de er fra kommersielle aktører.

– Oslo kommune følger norsk lov, sier hun.

Men likevel har de avslått søknader fra kommersielle barnehager.

Slik gjør de det - lovlig:

  • I samarbeidsavtalen mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager.
  • Ifølge departementet og Fylkesmannen har ikke Oslo kommune lov til å bruke «ideell» og «kommersiell» som kriterier for å innvilge eller avslå søknader fra private barnehager.
  • Samtidig kan kommunen avslå enkeltsøknader - men det må begrunnes i konkrete forhold, altså at kommunen dokumenterer at den ikke har behov for barnehageplassene det søkes tilskudd for. Slik kan Oslo likevel i praksis avslå søknader fra kommersielle aktører.
  • Først i en hypotetisk situasjon hvor en ideell og kommersiell aktør søker støtte til en ny barnehage i samme tidsrom og i samme område av byen, vil aktøren som får avslag, kunne påberope seg å være forskjellsbehandlet.
Les også

KOMMENTAR: Barnehageavtalen - Rødt har dratt Raymond langt til venstre | Andreas Slettholm

Har hyret inn First House

Selv om samarbeidsavtalen ble inngått høsten 2015, ble den først satt på spissen i desember 2016. Da fikk Espira-konsernet, som fra før driver 95 barnehager i Norge, avslag på søknad om tilskudd til to konkrete nye barnehager. Avslaget ble opprettholdt av Fylkesmannen.

Kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira tar forbehold om at han ennå ikke har lest brevet fra departementet når han nå uttaler seg.

Jens Schei Hansen, kommunikasjonsdirektør i Espira

– Vi er glade for at departementet slår fast at man ikke kan skille mellom ideelle og kommersielle. Det viser at den politiske avtalen som er inngått, ikke er forankret juridisk, sier han.

Hansen mener at avtalen har satt barnehagesituasjonen i hovedstaden «i en hengemyr».

– Nå er barnehageutviklingen tatt vekk fra en forutsigbar forvaltningsprosess, og den er i stedet blitt del av det politiske spillet. Det skjer fordi de ikke kan skille mellom kommersielle og ideelle, men i stedet må finne andre begrunnelser i hver enkelt sak, sier han

Forrige måned tok rådgivningsselskapet First House kontakt med Kunnskapsdepartementet på vegne av Espira.

– Vi er ikke eksperter på juss og hvor vi bør henvende oss i departementer. Dette vet First House, derfor ba vi om litt bistand i denne saken, sier Hansen.

– Det gir uforutsigbare og uklare rammevilkår at kommuner kan holde på sånn. Fylkesmannen har bare vurdert de konkrete sakene, vi mente det var behov for en større juridisk gjennomgang, sier han også.

Les også

LES OGSÅ: Barnehagesjef: – De som mener digitale verktøy er skadelig for små barn, vet ikke hva de snakker om

– Da må loven endres

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaken understreker at departementet tok initativ til lovtolkningen på et selvstendig grunnlag. Noen ytterligere svar gir imidlertid ikke departementets brev, fortsatt vil spørsmålene være opp til kommunenes konkrete saksbehandling.

– Men hvis man ønker at kommuner skal kunne prioritere ideelle fremfor kommersielle barnehager utelukkende fordi sistnevnte tar ut utbytte, må loven endres. Og det er vi i Høyre imot, sier han.