Hund fikk gravstein over seg og døde. Nå er nesten 400 gravstøtter lagt ned på bakken.

– Sikring av gravstøtter er noe vi til enhver tid gjør, men nå har vi tatt en skikkelig sjau, sier Stein Nerland i Gravferdsetaten.

På Vår Frelsers gravlund er rundt 300 gravsteiner lagt på bakken. Grunnen er at de potensielt kunne velte.

Rundt 300 gravstøtter på Vår Frelsers gravlund ligger på bakken. Det samme gjør 80 på Gamle Aker kirkegård.

Forklaringen er ikke hærverk. Men faktisk Oslo kommune. Nærmere bestemt Gravferdsetaten.

For litt over en måned siden døde hundehvalpen Toby av at en gravstøtte falt over ham. Han var på tur med eieren da den fatale ulykken skjedde.

Steinen falt over hodet og nakken til hunden. Den døde trolig momentant.

Lovet bedring

Før ulykken skjedde, varslet en privatperson Gravferdsetaten om den løse steinen. Privatpersonen hadde rettet opp steinen, men den var ikke boltet fast i bakken.

Etter at steinen veltet over Toby kunne man også se rester av rustne bolter.

Det er eieren som har ansvaret for at gravsteiner ikke er til fare for andre, ifølge gravplassforskriften.

Eieren av en gravstein er som regel et familiemedlem til den avdøde.

Men Gravferdsetaten er ikke helt uten ansvar. Etaten skal varsle eieren hvis en gravstein ikke er godt nok sikret. De kan dessuten fjerne gravsteinen dersom de ikke finner eieren, eller om eieren ikke gjør som de sier.

Og det ansvaret har de ikke fulgt opp godt nok, sa de selv til Aftenposten i juni.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. Vi vil gjennomgå gjeldende rutiner med etatens ansatte slik at vi kan unngå lignende uhell fremover.

Det var hunden Toby (5 mnd.) som omkom i ulykken på Gamle Aker kirkegård i juni.

– Tatt en skikkelig sjau

Konstituert avdelingsleder for gravplasser i Oslo, Stein Nerland, bekrefter at Tobys dødsfall er noe av grunnen til at de nå har valgt å legge nesten 400 gravstøtter ned på bakken.

– Sikring av gravstøtter er noe vi til enhver tid gjør, men nå har vi tatt en skikkelig sjau. Den er initiert blant annet av den hendelsen, sier han.

I løpet av høsten skal gravsteinene reises og boltes fast på nytt.

Gravstøttene som er lagt ned av Gravferdsetaten, er merket. På et klistremerke informerer de forbipasserende om at det er etaten selv som står bak, og at de er lagt ned «på grunn av fare for velting».

– Vi forutså at vi kom til å få mange henvendelser om hærverk hvis vi ikke informerte på gravstøttene, sier avdelingslederen.

De som eier eller er fester av steinene, altså de som står ansvarlig for graven, er blitt informert via brev, opplyser han.

Alle gravsteinene som Gravferdsetaten har sikret, er merket med et klistremerke.