Oslo

Oslo har gått på flere klimatap. Svaret: - Vi må øke bompengene betydelig.

Oslos politikk for kutt av CO₂-gasser har gått på nederlag etter nederlag i høst. Det gjør at samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) vil ta i bruk et effektivt verktøy.

Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav mener høyere priser i bomringen må til for at Oslo skal nå sine klimamål.
 • Arnhild Aass Kristiansen
  Arnhild Aass Kristiansen
  Journalist

Oslo lå allerede dårlig an til å nå klimamålene sine. Nå ser det enda mørkere ut. Ett etter ett har det som skulle bli viktige verktøy for å kutte klimagassutslipp, glippet.

 • EU vil ikke støtte CO₂-fangst på Oslos søppelforbrenningsanlegg.
 • Veivesenet mener det vil være ulovlig å forby bensin og dieselbiler i deler av sentrum.
 • Lastebiler som kjører på biogass, skulle slippe avgift i bomringen i Oslo, men betaler fremdeles full pris fordi regjeringen ikke vil tilltate fritak.
 • Regjeringen kom ikke med ekstra penger til Ruter i statsbudsjettet. Det kan gjøre at Ruter risikerer å måtte kutte en rekke kollektivavganger.

– Det har vært noen nedslående nyheter, innrømmer byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav.

Bare CO₂-renseanlegget på Klemetsrud skulle kutte Oslos utslipp med 14 prosent. Forbudet mot å kjøre med bensin og dieselbiler er beregnet å redusere utslippene fra transport i Oslo med 5 prosent fra 2023, og 13 prosent fra 2025, hvis sonen ble utvidet.

Til Aftenposten sier Stav nå at det blir enda viktigere for Oslo å bruke de verktøyene byen har.

Sirin Stav (MDG) sier hele Oslos byråd stiller seg bak kravet om økte bompenger.

Vil heve bompengene

Det første hun vil gjøre, er å jekke opp prisene i bomringen:

– Vi må øke bompengene betydelig. Det kommer til å bli umulig å nå klimamålene uten, slår Stav fast overfor Aftenposten.

Stav sier hun vil gjøre økte bompenger til en viktig sak i forhandlingene om Oslopakke 3. De starter over nyttår. Gjennom forhandlinger med Viken fastsettes blant annet hvor mye bompenger som skal hentes inn fra bilistene og hvor mye penger som skal gå til ulike vei og kollektivprosjekter.

– Det er blitt mye viktigere, særlig ut fra det konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv som vi har nå. Det er for billig å kjøre bil nå, rett og slett, sier Stav, som understreker at dette er i tråd med byrådets politikk.

– Hvor mye må bompengene opp?

– De må være på et nivå der vi kan nå klima og trafikkreduksjonsmålene våre.

– Hvor mye er det?

– Vi har ikke satt et konkret mål ennå, men de må betydelig opp for å nå klimamålene våre. Vi skal kutte 95 prosent innen 2030, sier Stav.

Ikke overrasket over MDG

I forhandlingene møtes representanter fra Viken og Oslo. Fra Viken møter Høyre, Ap og Sp. Fra Oslo stiller Høyre, Ap og MDG.

Stavs forhandlingspartner fra Sp i Viken, fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes, er ikke umiddelbart med på et bompengehopp.

Hans partileder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere villet fryse bompengene på 2019-nivå.

– Det er jo ikke overraskende at MDG i Oslo har dette standpunktet når det gjelder bompenger. Men dette skal vi forhandle om. Vi må finne frem til et nivå som alle parter kan være enige i, sier Skinnes.

– Det skal vi gjøre når vi setter oss ved forhandlingsbordet, sier han.

Bompenge-bråk

Oslo endret bompenge-satsene sist i 2019. Innføringen av en ny, ekstra bomring utløste kraftige reaksjoner og demonstrasjoner. Protestlisten «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» ble en valgvinner i kommunevalget 2019.

På riksnivå skapte bompengebråket i flere byer så store bølger at Solberg-regjeringen var nær ved å ryke. I Oslo erklærte derimot Stavs forgjenger i byrådsstolen, Lan Marie Berg (MDG) at hun «elsket bomringen».

Heller ikke Sirin Stav frykter bompengeuro. Det hører med til historien at MDG gikk kraftig frem i kommunevalget den høsten.

– Det blir selvsagt en debatt om bompenger. Men det er nødvendig at man begrenser biltrafikken fordi det har så mange negative effekter for miljøet og folk som bor i byen, sier hun.

– Regjeringen må på banen

Stav mener det ikke bare er bompengene som skal redde klimamålene. Hun vil også ha regjeringen på banen.

Ifølge Stav må de sørge for at det likevel blir penger til CO₂-renseanlegg på Klemetsrud. Hun vil også ha en «klimavask» av lovverket, slik at Oslo kan få på plass fritak for biogass i bomringen, bensin- og dieselsfrie soner i sentrum og kunne ta betalt for parkering også på privat grunn, blant annet.

– Vi trenger flere virkemidler og en større verktøykasse lokalt. Vi opplevde at det var krevende å samarbeide med den borgerlige regjeringen for å få mer handlingsrom. Vi har et håp om at Sp-Ap-regjeringen vil gi oss mer, sier Stav.

Les mer om

 1. Klimakrisen
 2. Politikk
 3. Klima
 4. Bompenger
 5. Oslo-samferdsel
 6. MDG