Ny rapport viser hvordan Oslo-ungdom har hatt det under pandemien

Ny rapport: Ungdom i Oslo har opplevd mer ensomhet og bekymring enn andre under pandemien.

Studien viser at Oslo-ungdommen i større grad enn resten av landet har følt seg negativt påvirket av pandemien.

Hovedfunnet har kanskje de fleste fått med seg: Ungdommen i Norge har det bra, selv etter 16 måneder med korona.

Men pandemien har ikke gått upåaktet hen.

Verst har det vært for de unge i Oslo. Her har mange opplevd pandemien som krevende.

– Flertallet mener den har påvirket livet deres i negativ retning, forklarer Anders Bakken. Han er én av forskerne bak rapporten «Ung i Oslo».

Selve undersøkelsen ble gjennomført i vår. Da hadde barn og unge levd mer enn ett år med viruset i hverdagen. I Oslo var tiltakene mer langvarige og inngripende enn ellers i landet.

Målet med studien var å finne ut hvordan ungdom her hadde det med tanke på fritid, helse, familie og bakgrunn. Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo Met stilte derfor elever fra ungdomsskole og videregående en rekke spørsmål.

Svarene viser at Oslo-ungdommen i større grad enn resten av landet har følt seg negativt påvirket av pandemien.

Men tallene var betydelig verre våren 2020, altså i begynnelsen av pandemien. Dette kan tyde på at mange likevel har klart å tilpasse seg situasjonen, sier Bakken.

Ensomhet og bekymring

Forskerne har også spurt ungdommen om hvilke spesifikke konsekvenser pandemien har hatt for livet deres.

– En del Oslo-ungdommer opplever mer ensomhet og har vært mer lei seg enn før pandemien, sier Bakken.

Funnene viser også at en større andel ungdom har vært med på færre fritidsaktiviteter. Flere har også bekymret seg mer enn før. Oslo-ungdom har dessuten opplevd mer krangling med familien sammenlignet med tidligere.

Overraskende: Oslo-ungdommen like tilfreds som før

Positive ting har også skjedd: Mange fikk mer tid sammen med familien. Flere kjente på mindre stress.

Selv om flertallet av de spurte mente pandemien hadde negativ påvirkning, svarte også hele 68 prosent av ungdommene at de mener livet også er blitt positivt påvirket av koronapandemien.

Hva overrasket forskerne mest?

At ungdommen i det store og hele er rimelig tilfreds på tross av de negative følgene av pandemien. Det sier Bakken.

– Jeg satt med en tydelig forventning om mer utslag enn det vi har funnet.

Ser man på historiske data er ungdom i Oslo så å si like tilfreds med livet som resten av landets ungdommer.

Selve koronastudien i 2020 viste alarmerende tall, men nå er tilfredsheten tilbake på samme nivå som før pandemien inntraff.

– Å si at pandemien ikke hadde noen påvirkning, blir feil. Den har ikke gått upåaktet hen, men noe har gjort at det likevel har vært en normalitet oppi dette, sier Bakken.

Han mener det er mange som har stått på for at pandemien skal ha hatt minst mulige negative konsekvenser for ungdom. Bakken viser til både skole, foreldre og frivillige organisasjoner.

– Dette kan være en del av fortellingen, og grunnen til at vi ikke ser større utslag.

Les også

Mange unge er misfornøyde med livet nå: – De må betale en høy pris, mener forsker

Sosial bakgrunn og bydel har ikke vært avgjørende for hvor negativt man opplevde pandemien, men de fleste positive opplevelsene har vært i øst.

Konklusjonen?

– Ungdom har det relativt bra uansett hvor de bor og er ganske godt fornøyd med livet de lever, oppsummerer Bakken.

Må følges opp

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Hun sier de har vært ekstra opptatt av ungdommene i dette og foregående år.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

– Vi har hatt egne tiltak med Oslo-ungdom i tankene fordi vi har visst at dette har vært viktig og nødvendig.

Dette må vi fortsette med, sier Hansen.

– Vi må styrke oppfølging og tilbud i skolen, skolehelsetjeneste, samt lavterskeltilbud innen psykisk helse.

– Hvordan har dere tenkt å gjøre det?

– Mye av dette er lagt inn i årets reviderte budsjett. Her kommer det frem at vi særlig vil forsterke innsatsen i skolen, helsetilbud og fritidstilbud, som idrett.

Hun viser til korona-satsingen på kommunale sommerjobber som et konkret tiltak.