Færre testet seg. Smitten sank blant barn og unge. Slik var koronasituasjonen i Oslo før jul.

To uker med nedgang i smitten. Likevel må de eldste elevene starte skoleåret med rødt nivå.

Det var færre som testet seg rett før jul, viser ferske tall fra Oslo kommune. Her fra en mobil teststasjon på Majorstuen 15. desember.

Nedgang i antall tester. Flere ble smittet hjemme. Likevel finner man ikke ut hvor folk er blitt smittet.

Slik så koronasituasjonen ut i Oslo kommune i dagene før julaften. Det kommer frem av kommunens ukesrapport for uke 51. Rapporten konkluderer med at det har vært to uker med nedgang i koronasmitten i hovedstaden.

De siste 14-dagene har smitten vært høyest blant de mellom 20 og 39 år. Men smittetrykket er også høyt blant de over 40 år og de under 20 år. Samtlige bydeler har rødt nivå, viser Oslo kommunes oversikt. Men det er fortsatt de østlige bydelene som rammes hardest.

I bydelene Stovner og Søndre Nordstrand har over 20 prosent av befolkningen vært registrert smittet i løpet av pandemien, mens i bydel Nordre Aker har kun 9,7 prosent vært registrert smittet.

Den siste uken var det derimot bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner som hadde flest smittetilfeller. Mens det var færrest i bydel Grorud.

De siste 14 dagene er det bydel Bjerke som er blitt hardest rammet.

Pandemiens episenter

Oslo er pandemiens episenter i Norge. Flere smittes. Flere legges inn. Og flere dør.

I tillegg rammes byen nå hardt av omikronvarianten. Etter julaften har mer enn halvparten av de testede positive koronaprøvene vist seg å være omikronvarianten.

– Dette er i tråd med det vi har ventet, sa Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I uken før julehelgen, mellom 13. og 19. desember, kom soleklart flest av koronapasientene ved norske sykehus fra Oslo. Ingen andre fylker hadde flere innlagte pasienter enn hovedstaden i perioden. Det kom frem av FHIs forrige ukerapport. FHI kommer med en ny rapport onsdag.

Det ble rapportert om 53 nye innleggelser i Oslo i uke 50, etter 48 i uke 49.

Enn så lenge er svært få av de innlagte pasientene ved norske sykehus rammet av omikronvarianten. FHIs oversikt viste at det i uke 51 ble lagt inn tre pasienter med covid-19 som hovedårsak hvor omikronvarianten er blitt påvist.

Mens over halvparten av de testede positive prøvene fra 26. desember var omikronvarianten.

Les mer om hvorfor Oslo rammest hardest her.

Nesten 20.000 færre tester

I perioden fra 13. til 19. desember ble det rapportert inn 50.470 tester tatt i regi av Oslo kommune og private teststasjoner. Forrige uke falt dette tallet ned til 31.440.

Smitten fortsetter å synke blant elevene

Mandag starter det nye skoleåret. Men for de eldste elevene blir det på rødt nivå, noe som er omstridt.

Før jul var smitten lavest blant de eldste elevene i Oslo-skolen. Likevel begynner de med mye hjemmeskole foran dataskjermen, og elevene skal ha minst mulig fysisk kontakt med hverandre.

Ukesrapporten fra Oslo kommune ser nærmere på hvor stor andel av smittetilfellene i aldersgruppen 0 til 19 år har skole eller barnehage som smittested. De siste fire ukene har det vært i underkant av 3000 smittetilfeller i denne aldersgruppen.

Kommunens oversikt viser at 35 prosent av denne gruppen de siste fire ukene ble smittet på enten skolen eller i barnehagen.

Oslo kommune skriver at det fortsatt er et høyt antall med uavklart smittested de siste ukene. Derfor kan smitten i barnehager eller på skoler være høyere eller lavere.

Beslutningen om å holde de videregående skolene på rødt nivå ble fattet på tross av råd fra FHI og Helsedirektoratet om å gå over til gult nivå.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har begrunnet avgjørelsen med at videregående skoler ikke har faste grupper, som i grunnskolen. Regjeringens beslutning støttes av Norsk Lektorlag.

Regjeringen fikk tirsdag støtte av byrådet i Oslo.

– Det er jo sånn at jo eldre ungdommer er, jo mer mobile er de. Så det å ha et høyere tiltaksnivå der, kan begrense mobilitet på tvers i byen. Og dermed kanskje bidra til å dempe smittespredning, sa skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Aftenposten.