Oslo

Lover tøffere boligpolitikk i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen må tørre å knuse noen egg for å kunne effektivisere boligbyggingen i Oslo, mener eiendomsmeglerforbundet.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Mudassar Kapur (H), Sveinung Rotevatn (V), ordfører i Kristiansand, Harald Furre fra Høyre, og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen i debatt under Arendalsuka.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

– Kristiansand kommune har viljesterke og handlingsorienterte politikere, med en langsiktig boligpolitikk, med mål om å ha lave boligpriser som et virkemiddel for å tiltrekke seg flest mulig innbyggere, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Han mener Kristiansand kommune er et lysende eksempel på at en aktiv lokal boligpolitikk virker. Her har Oslo mye de kan lære.

Her økte boligprisene mest i Oslo

Under en debatt i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge under Arendalsuka ble det fokusert på forskjellen mellom Kristiansand og Oslo. De to kommunene regnes som henholdsvis vinneren og taperen i kampen om å være flinkest i klassen om legge til rette for en aktiv boligutbygging. De siste åtte årene er det i Kristiansand bygget én ny bolig per 1,4 ny innbygger. I tilsvarende periode er det i Oslo kommune bygget én ny bolig per 4,6 ny innbygger. Dette har ifølge Geving skapt en sterk underbalanse, som igjen driver boligprisene i Oslo i været.

– Kristiansand kommune har i tillegg hatt et godt regionalt samarbeid, og med byggebransjen. Og bransjen har respondert, de har bygget rikelig med boliger tilpasset den type boliger som etterspørres. Dette har holdt boligprisene nede, sier han.

Sviktende vilje i Oslo

For Oslos vedkommende var Geving hard i sin kritikk. Han mener Raymond Johansen nå må vise politiske handlingskraft.

– Oslo er preget av politisk ambivalens, sviktende vilje og tendenser til svarteperspill. Oslo har en fantastisk kommuneplan, 2030, men det skorter på gjennomføringsevnen. Vi opplever plan- og bygningsetaten som lite endringsorientert. De tar heller av et par etasjer i byggeprosjektene fremfor å oppfylle planen, sier Geving.

Han mener at politikerne i Oslo kommune sliter med å ta konfliktene som oppstår mellom etablerte innbyggere og nybyggere. Geving mener Raymond Johansen derfor er nødt til å tørre å «knuse noen egg» for å kunne effektivisere byggesaksbehandlingen.

Boligprisene steg med 1,1 prosent i mai

– Utbyggerne har veldig klare krav og forventninger til prosjektene, både når det gjelder høyde, tetthet, og størrelse på leilighetene. Så opplever de gang på gang at plan- og bygningsetaten endrer planene så radikalt at det forsinker prosjektet kraftig eller at de ikke blir iverksatt over hodet, sier Geving.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre fra Høyre har lykkes med boligutbyggingen i Sørlandsbyen. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) henger etter.

Han utfordret derfor Raymond Johansen på å vise politisk handling.

– Byrådslederen må lytte til markedet, og drive en aktiv boligpolitikk i lag med boligbyggerne. Samtidig må det bygges høyere og tettere. Det trives tross alt folk på Manhattan også. Så her er det noen tøffe beslutninger som må tas, sier Geving.

Byrådsleder Raymond Johansen mener det blir feil å sammenligne Oslo og Kristiansand. Til det er forskjellen i befolkningstallet altfor stor. De siste ti årene har innbyggertallet i Oslo ifølge byrådslederen vokst med 120.000 personer, det tilsvarer befolkningen i Kristiansand, Grimstad og Lillesand. Johansen vedgår at byrådet likevel står overfor store utfordringer i årene fremover for å øke boligbyggingen.

Raymond Johansen står opp 04.45 i frykt for ikke å være godt nok forberedt til jobben

– I tildelingsbrevet vårt til plan- og bygningsetaten er bygging av nye boliger jobb nummer én. Likevel er byggesaksbehandlingen fortsatt for treg og innsigelsene er for mange. Jeg innser at mye av forsinkelsen ligger i den demokratiske prosessen, rundt diskusjonen om høyde, hvor tett man skal bygge og hvor mye støy som kan aksepteres. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få en fart på dette, sier Johansen.

Politikerne kan være en propp

Byrådslederen vedgår samtidig at politikerne kan være en like stor propp i systemet som befolkningen når det gjelder innsigelser.

– Så absolutt. Det kan være politikere som prinsipielt er for høyhus og fortetting. Men i det dette ene prosjektet kommer i nærheten av ens egen bakgård, så kommer innsigelsene og forsinkelsene. Vi skal derfor bli tøffere i våre prioriteringer, sier han.

I tillegg skal kommunen gjennomgå leilighetsnormen, som regulerer hvor mange mindre leiligheter kommunen har lov å bygge.

– Men det ligger konflikter i dette også. Mange frykter en ensidige familiesammensetting i sentrale deler av Oslo hvis vi ikke bygger flere familieleiligheter. Men vi ser at etterspørselen etter de minste leilighetene er større enn de andre, sier Johansen.

Eplehagene nedprioritert

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre har følgende oppskrift på en vellykket vekst i boligbyggingen.

– Det viktigste er at vi har regulert flere byggeklare tomter enn det vi har behov for på kort sikt. I tillegg har vi prioritert tiden i byggesaksbehandling på områder som gir volum i boligutbyggingen. Det betyr mindre tid på fortetting i etablerte strøk, som i eplehager. Det krever mye krefter fordi det er så konfliktfylt, sier Furre.

Sanner i farta: Duket for stor-sammenslåing på Sørlandet

Ofte velger store boligutbyggere å prioritere de mest attraktive boligområdene på bekostning av områder. De ønsker heller ikke å sette i gang med byggingen før rundt 70 prosent av boligene er solgt. Dette forsinker ofte prosjektene. Dette har Kristiansand kommune løst.

– I alle prosjektene inngår vi en utbyggingsavtale med utbygger, som gjør at de ikke kan sitte på en tomt i det uendelige før de setter i gang. Det legger et press på utbyggere, sier han.

Les mer om

  1. Arendalsuka