Oslo katolske bispedømme klager på fylkesmannens vedtak

Oslo katolske bispedømme klager på fylkesmannens vedtak om å tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd som bispedømmet skal ha mottatt som følge av medlemsjuks.

Konstituert administrativ leder for Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade, sier at de klager på Fylkesmannens vedtak om tilbakebetaling.

Videre ber bispedømmet om at klagesaken overføres til et annet departement for behandling, fordi de mener Kulturdepartementet er inhabil i saken.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevde i juli at bispedømmet tilbakebetaler over 40 millioner kroner for medlemsjuks. Av landets totalt 428 kommuner betalte 384 tilskuddskroner til bispedømmet i fjor. Oslo kommune betalte tilskudd for 32.290 medlemmer i fjor.

Den ugyldige innmeldingen skjedde ved at ansatte i bispedømmet fant polsk— og spanskklingende navn i telefonkatalogen, søkte opp personnummeret deres i Folkeregisteret og registrerte dem som medlemmer - uten at personene selv fikk vite om det.

— Vi mener at personer som har meldt seg inn ved dåp eller konvertering i utlandet allerede er innmeldt i Den katolske kirke, uavhengig av hvilket land eller bispedømme de opprinnelig ble innmeldt i. Dette er i tråd med hvordan de nordiske folkekirkene, inkludert Den norske kirke praktiserer, sier konstituert administrativ leder for Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade. (NTB)