Mysterium på Oslo-skole: Hvem stakk av med 127.000 kroner fra safen?

Kontantene skal ha vært oppbevart i en låst safe i et låst rom. Men i juni var de sporløst forsvunnet. Politiet har henlagt saken.

Ingen er tatt og saken er henlagt. Nå havner den på Rådhusets bord.

Mysteriet ble kjent i et ferskt brev fra Kommunerevisjonen til Kontrollutvalget i Oslo kommune. Den aktuelle skolen er anonymisert i brevet.

Det var 13. juni at en ansatt ved skolen oppdaget at det manglet 126.960 kroner i kontanter fra skolens safe. Safen sto i et låst rom.

Kontantene i safen kom fra innbetalinger av kursavgifter, ifølge brevet. Det er ukjent når kontantene ble tatt ut av safen. 25–30 personer hadde nøkkel til rommet der safen sto. I tillegg skal «flere» ha vært kjent med at det ble oppbevart et betydelig beløp i skolens safe.

To ansatte fortalte at de hadde sett kontantene i safen ca. tre uker tidligere. Sist pengene ble fysisk opptalt var sommeren 2021.

Det var ikke tegn til innbrudd, hverken på safen eller rommet, ifølge revisjonen.

Ble politianmeldt, men henlagt

Da det ble oppdaget at pengene manglet, ble rektor og administrativ leder varslet. Skolen undersøkte da om det kunne være naturlige forklaringer på at pengene var borte.

Mysteriet ble ikke oppklart. Skolens ledelse holdt et personalmøte 14. juni der alle som eventuelt visste noe, ble oppfordret til å melde seg. Ingen meldte seg.

Tillitsvalgte og hovedverneombud ble varslet. Det samme ble politiet. Men politianmeldelsen ble henlagt. Skolen klaget, men statsadvokaten opprettholdt henleggelsen.

Ifølge brevet har skolen egne rutiner for håndtering av kontanter. Kontantbeløp over 100.000 kroner skal leveres til en egen nattsafe. Det ble ikke gjort, ifølge brevet.

Endrer rutiner

Utdanningsetaten ble allerede i 2017 varslet av Kommunerevisjonen om at denne skolen oppbevarte betydelige kontantbeløp. Etaten svarte at skolen ble fulgt opp med tilsyn og ble pålagt å skaffe et kassasystem og gjennomføre kassaoppgjør, ifølge brevet fra Kommunerevisjonen.

Det kommer ikke frem i brevet hvorvidt det ble gjort.

Nå endrer imidlertid skolen egne rutiner for å hindre at det samme skjer igjen. Det innebærer blant annet at skolen ikke skal oppbevare mer enn maksimalt 50.000 kroner i kontanter.

Utdanningsetaten anser saken som ferdigbehandlet, ifølge brevet. Aftenposten har vært i kontakt med Kommunerevisjonen. De ønsker ikke å gå ut med navn på skolen.

Mysteriet forblir med andre ord uoppklart. Det er ikke kjent hvem gjerningspersonen eller gjerningspersonene er.


Har du tips i denne saken? Kontakt Aftenpostens journalist: maria.t.pettrem@aftenposten.no.