Oslo

Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

I disse lokalene planlegger to jordmødre å lage en drømmefødestue for Oslo-kvinner.

Anette Huitfeldt og Helene Habberstad satser friskt, de har tatt permisjon fra jobbene sine for å etablere fødestuen.
  • Forf>ørn E. Borgen (foto)
  • <forf>kristin Kornberg <

"Her blir det bad, her skal vi ha allrom, her blir selve fødestuen . . ."Entusiastisk og smilende viser jordmødrene frem lokalene de akter å gjøre om til en ny fødestue midt i Oslo sentrum. Helene Habberstad og Anette Huitfeldt satser friskt, de har tatt permisjon fra jobbene sine for å etablere fødestuen. Jordmødrene mener mange kvinner i dag får for lite omsorg og støtte i svangerskapet og under fødselen. Det vil de gjøre noe med.

Gode opplevelser

— Prosjektet vårt handler om å gi kvinner gode fødselsopplevelser. Den skal de leve med resten av livet, og forholdene må legges ekstra godt til rette for dem, sier jordmor Helene Habberstad. Tanken er å skreddersy et fødselstilbud til hver enkelt kvinne. Kvinnene skal få oppfølging av det samme jordmor-teamet gjennom hele svangerskapet og under fødselen. Den gravide skal få velge om hun vil føde hjemme eller på fødestuen. Viser det seg at hun står foran en risiko-fødsel, kan jordmoren hun kjenner bistå henne på sykehuset. - Mange kvinner er for dårlig forberedt til fødselen. Vi har stor tro på gode fødselsforberedelser i svangerskapet. Og under fødselen skal jordmor være til stede hele tiden. Forskning viser at kvinner som føder med en jordmor til stede, føder med mindre smertestillende. Det øker også sjansen for en normal fødsel, bemerker Huitfeldt.

Unødig stress

Sist uke skrev Aften om at fødekapasiteten på Ullevål universitetssykehus er sprengt. I fjor måtte sykehuset avvise 2000 kvinner som ønsket å føde der. Mange av kvinnene ble avvist og sendt videre til et annet sykehus mens de var i gang med fødselen. Det synes jordmødrene er beklagelig. - Dette kan skape unødig stress, og man vet at stress kan hemme en fødsel. Det er ille at kvinner ikke har en større grad av trygghet rundt en så viktig begivenhet, sier Habberstad.

300 i året

Hvis de to jordmødrene får fødestue-prosjektet sitt i gang, vil de kunne ta unna litt av presset på Ullevål. De ser for seg at 13- 14 jordmødre skal følge opp tilsammen 800 kvinner under svangerskapet. De regner med å være med på rundt 300 fødsler i året. De fødende skal få hjelpemidler som massasje, akupunktur og vannbad på fødestuen. I dag er det bare ABC-enheten på Ullevål som tilbyr Oslo-kvinner personlig oppfølging under svangerskapet, fødselen og i barseltiden. De har kapasitet til å ta unna 450 fødsler i året. Huitfeldt og Habberstad ønsker å videreutvikle konseptet. - Vi har inntrykk av at et slikt tilbud er etterspurt i Oslo, og det vil vi gjerne etterkomme. Samtidig tror vi dette kan bli en spennende arbeidsplass for oss, påpeker Habberstad. Lokalene venter i det gamle Rikshospitalet i Pilestredet, der det allerede er legesenter, laboratorium og apotek. Nå jobber de for å få offentlige myndigheters bifall. Egentlig vil de starte opp allerede fra høsten. - Mange brikker skal falle på plass, det er et omfattende arbeid. Men vi vil begynne i det små og bygge det opp etter hvert. Det skal være et offentlig tilbud for alle, understreker Habberstad. Helse Øst har ansvaret for at gravide har et godt nok fødetilbud i regionen. - Vi har mottatt en henvendelse om dette prosjektet, og vi vil se nærmere på det med interesse. Foreløpig er det for tidlig å si hva det blir ut av det, sier konstituert fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst.

Les også

  1. Denne uken blir 40 avvist

  2. - Nedtur å bli sendt til Lørenskog

  3. 2000 fødende kvinner avvist

  4. Skal gjennomgå loven

  5. Slapp igjennom