Årelang boligfloke kan bli løst av en busstunnel til 2 milliarder kroner

Det er mulig å bygge minst 10.000 boliger der, men i over 40 år har Gjersrud/Stensrud-området ligget som en uløselig floke sør i Oslo.

Elektriske busser og en 2,6 km tunnel fra boligområdet til Rosenholm stasjon. Det er løsningen Obos lanserer for omsider å kunne bygge boliger på Gjersrud Stensrud.

Knapt noen vet hvor det er. Men helt siden 60-tallet har det vært snakk om boliger i det gedigne skogområdet på Søndre Nordstrand. Med plass til langt over 10.000 boliger har det lenge vært Oslos største boligreserve. Hvor absolutt ingen ting har vært bygget.

Problemet har vært å skaffe et effektivt kollektivtilbud til de minst 25.000 potensielle beboerne. Området ligger øst for E6 på grensen mot Nordre Follo, ca. 2,5 km unna Østfoldbanen.

I 2016 vedtok bystyret områdereguleringen for feltet. En klar forutsetning var en effektiv kollektivløsning, primært på skinner, før utbyggingen kunne starte. Siden har det vært bom stopp.

En serie kollektivløsninger har vært utredet og forkastet:

  • T-bane fra Mortensrud.
  • Forlengelse av Ljabrutrikken.
  • Økt kapasitet på buss fra Oslo S.
  • Og sist: en stasjon på den nye Follobanen.

Alt har vist seg lite effektivt. Eller umulig å gjennomføre. Og Follobanen har nå bokstavelig talt gått.

I 2016 ble denne tegningen av det nye boligområdet Gjersrud-Stensrud presentert. Siden har det vært taust.

Elon Musk og selvkjørende busser

Men i all stillhet har den største private tomteeieren, Obos, i flere år jobbet med alternative planer. En av de mest spektakulære involverte Elon Musk og en tunnel med selvkjørende busser.

– Vi utforsket det. Men det ble for krevende, sier Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Nå lanserer boliggiganten en helt ny løsning de mener svarer på de fleste behov:

Sammen med Norconsult og AF-gruppen har de utredet en busstunnel mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm stasjon rett sør for Holmlia. Tanken er at elektriske busser skal gå i skytteltrafikk i den 2,6 km lange tunnelen.

– Dette er kjent teknologi med forutsigbar pris og som er enkel å gjennomføre, sier Siraj.

Siraj påpeker at teknologien etter hvert kan endres, og bussene kan for eksempel bli førerløse.

Bussturen er beregnet til 3–9 minutter fra boligene. Togturen til sentrum vil ta ca. 15 minutter.

– Follobanen vil frigjøre masse kapasitet på skinnene, og det kan kjøres 15 minutters ruter, sier Siraj.

Med en vendesløyfe på Ski kan frekvensen bli enda høyere. Prisanslaget er satt til to milliarder kroner.

Spleiselag som på Fornebu

Siraj mener løsningen bokstavelig talt betyr et gjennombrudd. Nå vil han ha med de andre tomteeierne på spleiselag.

– Akkurat som på Fornebu mener vi grunneierne bør betale. Men her bør vi ta hele regningen uten å belaste kommunekassen.

Obos eier tomter for rundt 1600 av de regulerte boligene. Men i likhet med på Fornebu, vil Siraj jobbe for å kunne bygge mer enn dagens plan legger opp til.

– Utnyttelsen kan økes. Både med flere leiligheter og småhus. Blir det mer på oss, betaler vi også mer, sier han.

Siraj ser for seg et utviklingsselskap som tar ansvar for infrastruktur og planarbeid, slik det i sin tid ble gjort i Bjørvika. Han mener det er naturlig at Oslo kommune og Obos starter.

Elektriske busser og en 2,6 km tunnel fra boligområdet til Rosenholm stasjon. Det er løsningen Obos lanserer for omsider å kunne bygge boliger på Gjersrud-Stensrud.

Raymond Johansen: – Veldig spennende

Torsdag møtte Siraj byrådsleder Raymond Johansen og presenterte forslaget.

Aftenposten snakket med Johansen rett etter møtet.

– Obos kommer her med en veldig spennende løsning på det som har vært en gordisk knute, sier byrådslederen.

At det ikke ble noen stasjon på Follobanen ved Gjersrud/Stensrud betegner han som «hårreisende». Nå øyner han nytt håp for det storstilte boligprosjektet.

– Potensialet er enormt og vil tjene hele regionen. All honnør til Obos som kommer med denne helt nye løsningen.

Så understreker Johansen at det gjenstår mange detaljer før planen kan realiseres.

– Men 12.000 boliger her vil være helt avgjørende når Oslo skal vokse videre.

Når det hele kan realiseres? Ifølge Obos vil det ta nærmere syv år med ny regulering, utredninger og planlegging. Det vil si at det stadig tar sin tid før noen flytter inn.

Men det er altså lys i tunnelen.