Oslo

Eks-byrådslederen hastebehandlet kunstgressbane på Ullern

Ingen tvil om at kommunen har fått valuta for pengene den har brukt på kunstgresset på Ullern/Øraker. Aldri har et idrettsanlegg kommet så rakst gjennom den kommunale kvern.

I rekordfart bevilget tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland 600.000 kroner til en kunstgressbane på Ullern, rett etter valget var tapt.

  • Stein Erik Kirkebøen

Det ante ikke byrådsavdelingen eller idrettskretsen noe om, før Aftenposten ringte.

Å få bygget et idrettsanlegg er en omfattende og lang prosess. En søknad skal gå gjennom idrettskretsen som koordinerer, prioriterer og sørger for at de viktigste anleggene kommer øverst på listen som oversendes politikerne. Å nå opp tar år, ofte mange år.

Ullern IF Fotball fant ut at det hadde vært fint med kunstgress på grusbanen på det som heter Hullebergmyra ved Øraker skole. Den kunne brukes av skole og barnehage på dagtid, og fotballklubben om kvelden.

Kunstgressprosjektet var billig, det skulle bare koste 1,3 millioner. Klubben hadde drøyt halvparten, kunne kommunen trå til med resten?

Problemet var at anlegget ikke hadde gått «tjenestevei». Det var ikke søkt om midler, det sto ikke på noen prioriteringslister. Det gjorde – og gjør - veldig mange andre anlegg.

Partikameratene

Ullern Fotball tok kontakt med høyrelederen i bydelsutvalget. Han var velvillig og tok kontakt med partikameratene som styrte i Rådhuset. James Stove Lorentzen ledet finanskomiteen, og har fortalt Akersposten at han dro på befaring:

– Da så jeg at dette var et prosjekt vi måtte finne midler til. Min oppgave ble å lobbe inn dette i rådhuset. Problemet var naturligvis å finne ut hvor pengene skulle tas fra. Løsningen kom med byrådsleder Stian Berger Røsland, som hadde en kasse han disponerte til helt spesielle oppgaver som trengte støtte. Han sørget til slutt på egen hånd for at banen ble en realitet, og det skal han ha all ære av, sier Stove Lorentzen.

Yrende aktivitet både på og rundt det nye kunstgresset på Ullern/Øraker.

Til Aftenposten sier Stove Lorentzen at han ikke kan se noe betenkelig i at et anlegg tilsynelatende sniker i køen.

– Nei, de som står i anleggskøen er nyanlegg i mange millioners klassen. Her dukket det opp en mulighet til å få mye anlegg, som også skolen kan benytte, for små kommunale midler. Midlene gikk ikke på bekostning av noen andre anlegg. Jeg synes det er flott at kommunen og byrådslederen viste handlekraft og utnyttet en gunstig situasjon, sier Stove Lorentzen, som ved baneåpningen takket takket Røsland hjertelig for innsatsen.

Åtte dagers saksbehandlingstid

Og det var det grunn til, for her hadde saksbehandlingen gått i rasende fart. 3. september 2015 søkte Ullern IF Fotball om kommunal støtte på 600.000 til en kunstgressbane som ville koste 1,33 millioner.

  • Det er ikke alltid det går så fort å få på plass en kunstgressbane. På Mortensrud gikk det ikke fort.

Vedtaket var klart åtte dager senere, med opprinnelig vedtaksdato 11. september, tre dager før valget. I det endelige, signerte vedtaket er vedtaksdatoen endret til 15. september, dagen etter valget. Da fattet byrådslederen følgende vedtak:

Byrådslederen ønsker å støtte etableringen av kunstgressbane på Hullbergmyra med en bevilgning på kr. 600.000.

- Ikke sånn det bør være

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Marian Hansen (Ap), reagerer på måten bevilgningen ble gitt.

– Vi har et faglig arbeid med tildeling av midler til idrettsanlegg. Det er mye diskusjon om hvilke prosjekter som skal få midler og vi tar hensyn til innspill fra idrettskretsen og til ulike behov rundt i byen før bystyret bevilger penger. I denne saken kan det se ut som om noen har sneket i køen fordi de kjente noen som kjente byrådslederen. Sånn bør det ikke være. Det ser også ut som om dette har skjedd i det skjulte ettersom hverken bystyret, byrådsavdelingen eller idretten kjente til prosjektet eller bevilgningen, sier Hansen.

Hun understreker at det er fint at byen får en ekstra kunstgressbane.

Røsland: - Uproblematisk

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland synes ikke saken er problematisk.

– Nei, tvert imot. Jeg fikk en søknad som ble behandlet på vanlig måte for denne type saker. Her fikk vi raskt og effektivt realisert en bane. Budsjettkapittelet «diverse tilskudd etter byrådets beslutning» er nettopp ment for å kunne bidra til gode prosjekter som trenger rask avklaring. Jeg kan ikke huske at det er blitt bygget en kunstgressbane raskere og for en mindre kommunal bevilgning enn dette.

- Men det finnes rutiner og retningslinjer for hvordan anleggsmidler tildeles etter søknad, her var det noen som gikk utenom alt og snek i køen. Er ikke det problematisk?

– Er det problematisk at vi klarte å få til et tilbud for barn og unge som det er stort behov for? Her var alt klart, og vi hadde en budsjettmessig dekning som kunne benyttes fordi prosjektet hadde en relativt beskjeden kostnadsramme. Hadde ikke pengene blitt bevilget da, ville prosjektet ikke blitt realisert. I hvert fall ikke på mange år, sier Røsland.

Moxnes: Forskjellsbehandling

Bjørnar Moxnes, bystyrerepresentant fra Rødt, bekrefter at byrådslederen har en post han kan bevilge penger fra. Formelt er det ikke noe galt med bevilgningen til kunstgressflaten på Øraker.

– Men den er likevel spesiell, synes Moxness.

– For det første er saksbehandlingstiden oppsiktsvekkende kort. Åtte dager etter at søknaden er datert, var vedtaket klart. Så fort er det sjelden noe går i kommunen. Og det skjedde tre dager før valget, mens det formelet er datert til dagen etter. I tillegg er beløpet oppsiktvekkende høyt i forhold til de andre bevilgningen i dette kapittelet.

Men det Moxnes reagerer mest på, er forskjellsbehandlingen:

– Mens de på Mortensrud har ventet i årevis på nytt kunstgress, får andre med gode kontakter bevilget penger i løpet av åtte dager. Det illustrerer hvordan det borgerlige byrådet behandlet de forskjellige deler av byen forskjellig.

– Men på Øraker handlet det om en enkel sak og en liten bevilgning hvor kommunen fikk mye for pengene ...

– Jeg ser de praktiske sidene, men er også opptatt av de prinsipielle. Jeg mener er de som har ventet lengst - og ikke de som har best kontakter - bør få midler først, sier Moxnes.

Jan Fridthjof Bernt er professor i rettsvitenskap og spesialist i blant annet kommunalrett.

– Jeg synes ikke det er urimelig at en byrådsleder disponerer en slik konto. Formelt ser jeg ikke noe galt i behandlingen her, men det vesentlige er vel politkken, og jeg kjenner ikke saken slik at jeg kan kommentere den.

– Når er et vedtak fattet?

– Jeg vil si at et slikt vedtak først er fattet når det er sendt ut av huset.

Idretten er fornøyd

Idretten er på linje med Røsland. Daglig leder Magne Brekke i Oslo idrettskrets ser at bevilgningen kan problematiseres og at det kan være prinsipielle sider som er litt vanskelige:

– Men vi er godt fornøyd med at byrådslederen benyttet sin egen konto til å finansiere en kunstgressflate på vestkanten hvor banebehovet er stort, uten at det gikk på bekostning av andre anlegg.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Byrådet (Oslo)