Oslo

Da Kristiania ble Oslo

Onsdag er en viktig markeringsdag for Oslo. 11. juli er nemlig datoen da Stortinget i 1924 bestemte at Kristiania mot innbyggernes vilje skulle bytte navn.

Den store modellen fra den avlyste og omgjorte jubileumsutstillingen i 1924 skulle vise sammenhengen mellom det gamle Oslo og den nye by innunder festningen. Den står nå bortgjemt på Ladegårdens loft. Foto: Leif Gjerland

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

De første varslene om navneskiftet kom midt på 1800-tallet, samtidig med en våknende bevissthet om byens middelalderfortid.

En følelsesladet norskhetsbølge etter unionsoppløsningen i 1905 fikk så stadig flere til å ønske gamle norske bynavn tilbake. 1907 fikk Kristiania formannskap et forslag om å gi byen "sit gamle norske Navn Oslo" i stedet for " … det stygge, upraktiske og danske navn".

Les hele saken med abonnement