Oslo-byrådet varsler strengere regulering av elsparkesykler

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), varsler tiltak i løpet våren for å hindre trafikkfarlige situasjoner og forsøpling som følge av den kraftige økningen i bruk av elsparkesykler i hovedstaden.

Transportøkonomisk institutt (TØI) foreslå at elsparkesykkelmarkedet reguleres for å redusere ulykkesrisikoen og for hindre å forsøpling. Byrådet i Oslo varsler strengere regulering i løpet av våren.

– Elsparkesykler gjør det lettere for folk å komme seg rundt, men samtidig har syklene skapt farlige situasjoner blant annet for eldre, blinde, svaksynte og andre med nedsatt funksjonsevne. Det har blant annet vært flere ulykker, sier Arild Hermstad.

Transportøkonomisk institutt (TØI) foreslår i en rapport at elsparkesykkelmarkedet må reguleres for å redusere ulykkesrisikoen, men også for å hindre forsøpling gjennom at syklene ofte ligger henslengt utenom faste parkeringspunktene.

Rapporten er delfinansiert av Oslo kommune, og ble først omtalt av shifter.no.

– Spennende forslag

Hermstad sier rapporten ble bestilt for å få kunnskap og erfaringer om hvordan bruk av elsparkesykler kan reguleres.

– Vi synes forslagene fra TØI er spennende. Våre fagfolk i Bymiljøetaten vil nå komme med sin anbefaling, og så skal vi i byrådet ta stilling til hva vi skal gjøre i Oslo i løpet av våren, sier Hermstad.

– Vi ønsker at det skal være trygt for alle å ferdes i byen, uten forsøpling. Kommunen har hatt tett dialog med aktørene som har etablert seg i Oslo, og dette er utfordringer vi er opptatt av å løse på en god måte.

Les også

Trondheim innfører gangfart for elsparkesykler

Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Juridisk ble elsparkesykler sidestilt med ordinære sykler i Norge gjennom en lovendring i 2018.

I alt syv selskaper har drevet utleie av elsparkesykler i Oslo siden da.

Ifølge TØI-rapporten har det vært uavklart, rent juridisk, om Oslo kommune har hatt anledning til å regulere bruk av elsparkesykler.

– I 2019 gjorde Oslo kommune lite, utover generelle brev og informasjonsskriv til selskapene, står det i rapporten.

Les også

Her skulle det vært skøyteis. Denne vinteren er det et gjørmehull med elsparkesykler.

Gavner ikke folkehelsen

Rapporten slår fast at elsparkesykling i liten grad gavner folkehelsen. Elsparkesykling erstatter i betydelig grad gåing og sykling, og kun i begrenset grad bilbruk.

Den dokumenterer også at hensatte elsparkesykler virker forsøplende og skaper farlige situasjoner for folk som ferdes på fortauene.

Rapporten anslår at elsparkesyklene har om lag ti ganger høyere ulykkesfrekvens enn ordinære sykkel, skriver shifter.no

TØI foreslår «en form for søknadsplikt, lisensiering, avgift eller andre reguleringer» knyttet mot selskapene og at reguleringen skjer i den enkelte kommune, ikke nasjonalt.

Orten: Ville vesten i Oslo

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), etterlyser fortgang i Oslo, der antall elsparkesykler er klart størst.

– Det er «ville vesten»-tilstander i Oslos gater. Nå må det bli slutt på frislipp av elsparkesykler. Tiden er overmoden for at kommunen kommer på banen og regulerer elsparkesykkelmarkedet, sier Orten.

Helge Orten

Han sier bilister, bussjåfører og syklister lenge har uttrykt bekymring og frustrasjon over situasjonen.

– Elsparkesykler er kommet for å bli og kommer til flere og flere byer. Det må være en forutsetning at dette reguleres på en skikkelig og ordentlig måte, slik TØI foreslår.